10 steekwoorden voor een goed project

Photo by Kate Ferguson on Unsplash

Wanneer is een project ‘goed’ en wat zijn voorwaarden om een (buitenlands) project tot een succes te laten worden? Bij een ontwikkelingsorganisatie verzorgde ik een training over ‘een goed project’.

Wij kijken vaak met menselijke ogen naar een project, terwijl God er heel anders naar kijkt. Als je naar het ‘vijf broden en twee visjes-project’ kijkt, zie je iets gebeuren wat je niet in een plan kunt vatten. Daarom geloof ik ook niet in het toepassen van algemene formules zodat een project slaagt. Wat een project ‘goed’ maakt zijn vaak losse elementen die elkaar versterken. Toch doe ik een poging om succesfactoren te vatten met tien steekwoorden; in willekeurige volgorde.

  1. roeping | van de projectleider = sleutelrol + levende relatie met God, werking van Gods Geest
  2. gebed | is de motor voor het werk
  3. ownership | zorg zoveel mogelijk dat het niet gever-ontvanger is, maar dat er een ruil ontstaat qua inzet, tijd of commitment.
  4. visie | bepaalt de koers waar je heen gaat en zorgt voor afbakening
  5. communicatie | laat zien wat er gebeurt, zowel positief als negatief.
  6. financieel gezond | ga geen leningen aan, geef geen geld uit wat er niet is en zorg dat je een buffer opbouwt.
  7. samenwerking | werk zoveel mogelijk samen, maar behoud je eigen koers (visie).
  8. discipelschap | vermenigvuldiging, geef anderen ook verantwoording en daag anderen uit.
  9. woord en daad | samen versterken ze elkaar. Zorg voor een goede balans. Forceer niet door de ontvangers met het evangelie om de oren te slaan of de oren te wassen. Vertel met bewogenheid wat je motivatie is zonder dwang.
  10. locals | zorg dat je samenwerkt met de lokale autoriteiten en plaatselijke bevolking.

Jairo is zendeling geweest in Albanië en heeft bij een ontwikkelingsorganisatie gewerkt als communicatie-adviseur. Foto: Kate Ferguson – Unsplash