Globalrize neemt ‘zendingshuis’ (het nieuwe kantoor in ’t Harde) in gebruik

GlobalRize is verhuisd naar het nieuwe kantoorpand op het centrumplein in ‘t Harde. De officiële opening (door burgemeester Jan Nathan Rozendaal) staat op de planning voor 31 augustus. Frans de Lange, operationeel directeur van GlobalRize: “We hopen dat het GlobalRize Zendingshuis een nieuwe boost gaat geven aan onze missie en de uitvoering ervan.”

De zendingsorganisatie, die het evangelie verspreidt via internet, begon in 2015 aan huis bij oprichter Marten Visser in Wezep en verhuisde in 2017 naar Oldebroek. GlobalRize is in de achterliggende jaren snel gegroeid waardoor een ruimere huisvesting nodig was geworden.

GlobalRize Zendingshuis
Globalrize noemt haar nieuwe pand een zendingshuis om te benadrukken dat het niet puur gaat om een plek waar kantoorwerk verricht wordt. Frans de Lange: “We hopen dat het ook een gebouw is van ontmoeting voor de vele vrijwilligers die actief zijn voor de organisatie.GlobalRize telt ruim 800 vrijwilligers die online bijbelcursussen begeleiden, bijbelverzen verspreiden via sociale media kanalen en mensen te woord staan die via messenger aankloppen met allerlei levensvragen.

Bron: GlobalRize / Foto: (c) redactie Uitdaging

Chinese studenten dopen in de Rijn. Wie zet het werk van Ed en Margreet voort?

In het ruime appartement van Ed en Margreet van Ouwerkerk in de Wageningse binnenstad is het elke vrijdagavond een zoete inval. Dan is het Chinese avond. Niet alleen omdat ze Chinees eten, maar ook omdat er vijftien Chinese studenten (en soms wel twintig) op de stoep staan. Ed en Margreet organiseren de avonden al jaren. “Ze noemen ons hun Nederlandse vader en moeder… nou ja, opa en oma tegenwoordig,” vertelt Margreet lachend. “We zijn allebei 75. Daarom wordt het ook tijd dat iemand ons werk overneemt.”


De Van Ouwerkerks zijn zendelingen met een bijzondere doelgroep: Chinese studenten in Wageningen. Ze nodigen hen thuis uit om een gezellige tijd te hebben met Chinese medestudenten en tegelijkertijd meer te horen over het christelijk geloof. Bijvoorbeeld door een film te kijken of samen de Bijbel te lezen. Elk jaar zien ze mensen tot geloof komen. Met als jaarlijks hoogtepunt: hen dopen, in de Rijn. “Dat is onze missie,” legt Ed uit. “We willen Chinese studenten – die vaak atheïstisch zijn opgevoed – vertellen over Jezus en hen tot Zijn discipelen maken.” Het Wageningse echtpaar heeft een stichting opgericht voor het werk: CSMN, 
Chinese Student Ministries Netherlands. Een klein betrokken team (een van hen is een lector van de Wageningen University) helpt trouw mee. Ed: “We hebben een prachtig team en een geweldige achterban, waardoor het werk al vele jaren stevig en stabiel functioneert. We zijn alleen op zoek naar vervangers voor onszelf: nieuwe teamleiders!”

Amerika
In 2002 kreeg Ed een baan aangeboden als onderzoeker op een Amerikaanse universiteit. Hij aanvaardde de job en verhuisde samen met Margreet naar Iowa. Eenmaal op de universiteit viel hen op dat er ontzettend veel Chinezen studeerden. Het duurde niet lang voordat ze betrokken raakten bij evangelisatiewerk onder deze groep studenten. Margreet was verpleegkundige, maar zij kreeg geen werkvisum in de VS. Geen probleem, want ze richtte zich helemaal op het studentenwerk. Net als nu in Wageningen organiseerden ze ook toen al fellowships op vrijdagavond. Maar ook doordeweeks hielden ze contact met de studenten. Vaak om hen te helpen bij allerlei praktische zaken. Margreet: “Tot vreugde van hun ouders in China hoor, die waren maar wat blij dat er een beetje voor hun kinderen gezorgd werd.” Het Nederlandse echtpaar nam en neemt – toen in Amerika, nu in Nederland – elke dag trouw de tijd om voor ‘hun studenten’ te bidden. “Weet je, we houden echt van deze jonge mensen. God heeft ons Zijn liefde voor hen gegeven. Dat maakt het hele verschil.”

Weet je dat China het grootste christelijke land ter wereld is? Naar schatting zijn er zo’n 100 miljoen christenen. Nog meer dus dan de 80 miljoen leden van de communistische partij!

China
In 2014 keerden de twee terug naar Wageningen om ook daar evangelisatiewerk onder Chinese studenten op te zetten. Rond die tijd maakten ze een reis naar China om een heel aantal van hun pupillen op te zoeken. Ed en Margreet denken er graag aan terug: “We reisden het hele land door, met de trein. En wat werden we overal gastvrij ontvangen! Een reis die we nooit zullen vergeten. Nu zouden wij waarschijnlijk niet meer welkom zijn in het land. Het regime is steeds vijandiger geworden ten opzichte van westerlingen en al helemaal als dat evangelisten zijn. En toch, weet je dat China het grootste christelijke land ter wereld is? Naar schatting zijn er zo’n 100 miljoen christenen. Nog meer dus dan de 80 miljoen leden van de communistische partij! Wel moeten de gelovigen alles in het verborgene doen. Ze moeten altijd op hun hoede zijn voor spionnen. Dat maakt mensen heel voorzichtig. Soms kunnen onze studenten bij terugkomst in hun land daardoor helemaal geen geloofsgenoten vinden.”

Wageningen
Het werk in Wageningen is al die jaren voorspoedig verlopen en vruchtbaar geweest. Voor de Van Ouwerkerks is nu de tijd gekomen om hun taken neer te leggen. Over te dragen, hopen ze van harte: “Er zijn zo’n 700 Chinese studenten in Wageningen. Wat een kans om hen gedurende enkele jaren in alle vrijheid te vertellen over de Heer Jezus en hen in Zijn naam lief te hebben. We bidden en hopen dat we gauw een nieuwe leider of een leidersechtpaar mogen vinden om deze bediening voort te zetten.”

Neem een kijkje op de website van CSMN of lees meer over de vacature voor de opvolgers van Ed en Margreet op jobfish.nl 


Tekst en foto: redactie Uitdaging

Zending onder moslims: Frontiers organiseert kennismakingsweekend (27-29 januari 2023)

Berichtje van zendingsorganisatie Frontiers:

Frontiers organiseert jaarlijks een dag of weekend om kennis te maken met zending onder moslims. We vertellen je meer over Frontiers en natuurlijk is er ruimte om al je vragen te stellen. Dit staat er op het programma:

 • Waarom zending?
 • Waarom moslims?
 • Wie/wat is Frontiers?
 • Hoe ontdek je Gods wil voor je leven?

Met deze en andere gerelateerde vragen gaan we samen aan de slag.

Een weekend samen ontdekken hoe jij jouw leven kan inzetten in Gods plan voor deze wereld.

Een aantal programmaonderdelen zijn:

 • Bijbelstudie en reflectietijd met een buddy
 • Gebed voor de volken
 • Werkers delen hun verhaal met God
 • Meer info over Frontiers
 • Stel al je vragen over zending, moslims en Frontiers
 • Er op uit in de omgeving van de locatie
 • Spel, gezelligheid en samen eten in een multiculturele omgeving
 • Op zondag het bijwonen van een multiculturele dienst

Meer informatie en inschrijven

WEC richt zich met nieuw project op onbereikte bevolkingsgroepen in Rotterdam

Dit artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief van WEC:

De missie van WEC is de onbereikten te bereiken met het evangelie. Ook in Nederland zijn er bevolkingsgroepen die (nog) niet bereikt zijn met de boodschap van Jezus Christus. Een groot deel van hen woont in Rotterdam en omgeving. WEC wil met het project ‘Reaching Rotterdam’ uitreiken naar deze bevolkingsgroepen. Daniël van Saane is de coördinator van dit nieuwe initiatief. Gods liefde en passie voor de onbereikten zetten hem in beweging om dit project op touw te zetten. We legden hem een paar vragen voor…

Welke visie ligt ten grondslag aan Reaching Rotterdam?
“Onze visie is dat mensen met verschillende achtergronden, juist zij die moeilijk te bereiken zijn, deel gaan uitmaken van bloeiende geloofsgemeenschappen vanuit een vruchtbare samenwerking tussen kerken en missieorganisaties. Om dat te bereiken zijn er netwerkers
nodig: mensen die een hart hebben voor evangelieverkondiging en discipelschap onder migranten en contacten kunnen leggen en onderhouden met kerken en partnerorganisaties. Daarnaast hebben we mensen nodig die bereid zijn om uit te reiken naar een specifieke bevolkingsgroep. We proberen niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er wordt al veel mooi werk gedaan. Het gaat ons erom de samenwerking te zoeken door middel van het delen van kennis en expertise en het werven van gebed en werkers.”

Wat is de meerwaarde van Reaching Rotterdam ten opzichte van het werk dat er al gebeurt?
“Kerken zijn over het algemeen wijkgericht, terwijl missieorganisaties meer doelgericht zijn. Relaties leggen met mensen kost tijd en sommige bevolkings-groepen zijn moeilijk te bereiken. Deze tijd is er vaak niet voor kerken of hier wordt niet in geïnvesteerd. Het is goed om elkaar daarin te versterken. Reaching Rotterdam wil werkers werven om in een bepaalde buurt te gaan wonen en relaties te leggen met mensen van specifieke bevolkingsgroepen.”

Wat houden je werkzaamheden in deze fase van het project in?
“Momenteel ben ik vooral bezig met netwerken. Ik bezoek kerken en missieorganisaties om te inventariseren wat er gedaan wordt en welke kennis en expertise we kunnen delen. En ik breng het plan van Reaching Rotterdam onder de aandacht en vraag hen of ze zouden willen aansluiten. Kerken kunnen vrijwilligers leveren die helpen bij activiteiten. Ook kunnen ze meebidden voor het werk onder de onbereikte bevolkingsgroepen. Van andere missieorganisaties kunnen we leren in het bereiken van deze doelgroepen en ook kunnen we helpen om mensen te werven die hen in hun missie ondersteunen.”

Wat is je droom voor Reaching Rotterdam?
“Mijn droom is dat kerken in Rotterdam meer oog krijgen voor de groepen die moeilijk te bereiken zijn. Dat we voor elke onbereikte groep mensen hebben met een hart voor deze groep en vaardigheden om naar hen uit te reiken. En dat er in elke onbereikte groep bloeiende gemeenschappen ontstaan in samenwerking met de kerken in Rotterdam.”

Meer informatie: reachingrotterdam.nl en wec-nederland.nl
Foto: Pixabay

Eindelijk gaat Marijke naar ‘haar’ zendingsgebied

Overgenomen uit de nieuwsbrief van zendingsorganisatie Pioneers

Jaren geleden bad Marijke* (34), bewogen met mensen in gebrokenheid: ‘Zend mij’. Lang leek er niets te gebeuren en voelde het Midden-Oosten, wat haar hart heeft, als onbereikbaar. Marijke deelt haar verhaal van verlangen en vertrouwen op weg naar het zendingsveld.

‘Als kind voelde God voor mij ver weg, ook al groeide ik op in een gelovig gezin en hadden mijn ouders een levend geloof. Het moment dat ik zelf Zijn liefde voor mij echt aannam, was dan ook heel bijzonder en bevrijdend; ik was aanvaard, vergeven en geliefd! Een overgang van duisternis naar licht. Mijn verlangen om die liefde van Jezus met anderen te delen groeide. Gewoon in mijn dagelijkse omgeving en later ook in Zuid-Amerika, waar ik heb lesgegeven aan kinderen van zendelingen. Daar ervoer ik een diepe bewogenheid met de gebrokenheid van mensen die God niet kennen. Ik zag hoe het evangelie mensen verandert en merkte dat ik geen grotere vreugde ken dan Gods boodschap te mogen delen.’

Een onbereikbare wereld steeds dichterbij
‘Gods hart voor ongelovigen is zo groot. Hij wil dat iedereen Hem leert kennen. Tijdens een jaar bijbelschool werd Zijn opdracht om te gaan helder en ik gaf antwoord: ‘Hier ben ik, zend mij’. Maar jezelf beschikbaar stellen, betekent niet altijd dat er direct iets gebeurt. Ondanks mijn gebed, leek het zendingsveld in de jaren die volgden ver weg. Vooral het gebied waar ik speciale aandacht voor had – het zogenaamde 10/40-venster, waar de meerderheid van de moslims, hindoes en boeddhisten van de wereld woont – voelde voor mij als onbereikbaar.

Toch bleef mijn verlangen onverminderd groot. Twee jaar geleden kwam ik in contact met Pioneers, de start van mijn zoektocht naar waar God mij wilde gebruiken. Ieder mens is even kostbaar voor Hem en net zoveel waard bereikt te worden met het evangelie. De wereld lag als het ware open. Maar niet alle landen waren hetzelfde voor mij, de roeping binnen in mij voor het Midden-Oosten was er nog steeds! Een oriëntatiereis bracht die onbereikbare wereld dichterbij. Ik zag met eigen ogen hoe mensen in dat gebied werkelijk leven. Een moeilijke bewustwording van een realiteit die ver afstaat van ons dagelijkse leven hier. Maar de prachtige mensen die ik er ontmoette, mensen die het Licht nog niet kennen, maakten mijn verlangen sterker dan mijn twijfel.’

Iedere stap vraagt vertrouwen
‘Nu ben ik bezig met de laatste voorbereidingen om in het najaar te beginnen aan een taal- en cultuurstudie in de Arabische wereld. Met het vooruitzicht op een bediening in deze regio, het zendingsveld waarvan ik lang dacht er nooit te zullen komen. Ik weet dat ik het alleen niet kan. De Arabische taal is te moeilijk. Leven in het Midden-Oosten is te anders. En de omgeving daar te duister. Maar ik ga in Zijn naam en ik geloof dat God zal voorzien in alles wat nodig is. Ook al vraagt iedere stap om overgave en vertrouwen. Ik weet mij verbonden met Hem en met mijn broers en zussen over de cultuur- en landsgrenzen heen.’

*Omwille van haar privacy gebruiken we niet haar echte naam.

Bron: Pioneers Nederland
Foto: Pixabay

Zending op Opwekking: boeiende seminars

Op de Pinksterconferentie is dit jaar weer veel aandacht voor het thema zending. Je kunt je op de MissionPlaza, de MissionBoulevard en in de MissionExpo laten informeren wat er overal in de wereld gebeurt op het gebied van zending, evangelisatie, (Bijbel)onderwijs en hulpverlening.

En daarnaast zijn er boeiende zendings-seminars, die we hieronder voor je op een rijtje zetten:

Zaterdag 4 juni

10.15 – 11.30 uur
Loving & Serving Muslims
Moslims, jij en Jezus
Seminartent 1 – Zending

12.30 – 13.45 uur
Roger Sutton
Als God de stad beweegt
Seminartent 1 – City Movements

14.15 – 15.30 uur
John Maasland
Van discipel naar discipelmaker
Seminartent 1 – Geloofsleven

19.45 – 21.00 uur
Joost Klok & Arnoud Drop
De kansen voor de kerk; missionair kerk zijn in een hybride tijdperk
Seminartent 2 – Geloof en kerk

Zondag 5 juni

12.30 – 13.45 uur
Stichting Geloofsgesprekken en Stichting Agapè
Je geloof leren delen – het geloofsgesprek
Seminartent 2 – Geloofsleven

16.00 – 17.15 uur
Jurjen ten Brinke
No Choice – wie gaat het vertellen!?
Seminartent 1 – No Choice

16.00 – 17.15 uur
Andrew Scott
Mission2day
Seminartent 2 – Zending

17.45 – 19.00 uur
Julyan Lidstone
Niet mijn, maar Zijn missie
Seminartent 2 – Zending

Meer informatie over deze seminars en over andere seminars en programma-onderdelen van Opwekking vind je op pinksterconferentie.nl.

Bron: Opwekking
Foto: schermafbeelding uit deze introductievideo van No-Choice

CAMA Zending zendt drie nieuwe zendingswerkers uit

CAMA Zending zendt nieuwe zendingswerkers uit: Gaspar en Dorien Asampana gaan werken in Noord-Ghana en Liza van Buuren* vertrekt naar een land in Azië.

Gaspar en Dorien (zie foto) verhuizen samen hun twee kinderen Isaiah (3) en Yael (1) binnenkort naar Bolgatanga in Noord-Ghana, de regio waar Gaspar oorspronkelijk vandaan komt. Gaspar en Dorien hebben samen eerder al drie jaar in Bolgatanga gewoond. Al zijn er in de steden grote kerken, in de dorpjes wonen nog weinig christenen. Er is veel armoede, weinig voedselzekerheid, en voor veel mensen is goed onderwijs te duur. Juist deze mensen willen zij bereiken, door middel van scholing en landbouw én door Zijn Woord te brengen.

Wil je hun nieuwsbrief ontvangen of een gift naar hen overmaken? Dat kan via deze link.

Liza van Buuren* deed eerder ontwikkelingswerk in Latijns Amerika en Azië. Nu wordt zij fulltime uitgezonden via CAMA zending. Liza zal eerst een taalcursus volgen. Daarna wil zij graag een ‘mission through business’ opzetten om mensen in nood langdurig hulp te kunnen bieden. Haar hart gaat uit naar de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en vrouwen. De plek in Azië waar ze heen gaat is nog erg gesloten voor het Goede Nieuws, maar Liza is hoopvol: ‘Juist op plekken waar het donker is, maakt een klein lichtje al een groot verschil’.

Wil je haar nieuwsbrief ontvangen of een gift overmaken? Dat kan via deze link.

Bron en foto: Cama Zending

 

Christelijke bloeitijd Libië herleeft in ‘Project Marcus’

Marcus was de apostel die naar Libië (en Egypte) trok om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. In de eerste vijf eeuwen van het christendom werd deze regio gekenmerkt door christelijk leiderschap, waaraan wij in Europa veel te danken hebben. Toen ‘wij in Europa’ nog niets wisten van schriftuitleg en bijbelse ethiek, waren Leptis en Cyrene bekend als steden waar men zich daar al wel mee bezighield.

Nu, eeuwen later, zijn we deze christelijke geschiedenis van Libië bijna vergeten. Toch zijn er nu –  in de 21e eeuw – nog steeds christenen in Libië. Het zijn er niet veel en ze hebben het moeilijk, maar de Libische kerk groeit. Met Project Marcus wil Arab Vision de christelijke
wortels van Libië laten zien: zowel christenen als moslims hebben vaak geen idee dat hun land ooit zo’n bloeiende christelijke gemeenschap had. Toch is het hele land nog vol van – grotendeels onontdekte – overblijfselen van deze vroege kerk.

6 korte programma’s
De apostel Marcus zelf gaat in 6 korte programma’s vertellen hoe hij het evangelie naar Libië bracht, en hoe zich dat verder verspreidde over Noord-Afrika. Daarna vertellen 21e-eeuwse Libische christenen over hun geloof nu. Zo gaan Libiërs kennis maken met het
eeuwenoude geloof in hun eigen land. Via de programma’s op social media platforms als Facebook, Instagram en YouTube worden mensen in Libië bereikt en gaat het team van Arab Vision met hen in gesprek. Ook verwacht Arab Vision dat Project Marcus zal worden uitgezonden door haar satelliet TV partners.

Jubileumproject
Project Marcus is het jubileumproject van Arab Vision in 2022 (de organisatie bestaat 25 jaar). Wil je meer over het project weten, mail dan naar contact@arabvision.nl. Wil je financieel bijdragen aan de productie van Project Marcus? Dat kan via iDEAL op de website arabvision.org/nl of door een gift over te maken op rekening NL52INGB0005037361 t.n.v. Arab Vision, Project Marcus.

Bron: Dit artikel is een samenvatting van een artikel uit de nieuwsbrief van Arab Vision.
Foto: De kust van Libië / Pixabay

Het werk van TWR in West-Afrika

De regio West­-Afrika wordt begrensd door de Sahel in het noorden, de Sahara in het noordoosten, de Golf van Guinee in het zuidwesten en de Atlantische Oceaan in het westen. In de tweeëntwintig landen in West­-Afrika wonen meer dan 350 miljoen mensen. Een groot deel van hen leeft in moeilijk bereikbare gebieden en heeft nog nooit over Jezus Christus gehoord.

Radio is een belangrijk middel om deze overwegend islamitische volken met het Evangelie te bereiken. TWR heeft twee zenders in Benin om via de middengolf (MW) te kunnen uitzenden. Daarnaast worden de programma’s van TWR ook via diverse lokale FM­zenders uitgezonden, onder andere in Mali, Senegal en Ivoorkust.

‘Ik luister elke dag naar Radio Tahanint, uit Timboektoe. Via het programma De Weg naar Rechtvaardigheid in de Songhai-taal ontdekte ik de Bijbel. Mijn leven is totaal veranderd sinds ik
naar dit programma luister. Zo heb ik nu een betere relatie met de mensen om mij heen. En vooral: nu weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ik wou dat ik een Bijbel had die ik regelmatig kon lezen om Christus beter te leren kennen, want ik heb ontdekt dat Hij anders is dan andere profeten. Mijn leven is echt veranderd. Ik dank God voor dit alles.’
Luisteraar uit Mali

De Weg naar Rechtvaardigheid
De radioserie De Weg naar Rechtvaardigheid is speciaal gericht op mensen met een islamitische achtergrond en start met wat moslims al weten: de schepping, de aartsvaders en andere verhalen uit het Oude Testament. De serie eindigt met Jezus Christus, de Zaligmaker. De Weg naar Rechtvaardigheid maakt het verzoeningsverhaal duidelijk voor moslim­-luisteraars. Regelmatig reageren zij op de uitzendingen via telefoon, sms of sociale media. Ook zijn er luistergroepen gevormd waar luisteraars elkaar ontmoeten en discussiëren. Deze groepen bieden een goede gelegenheid om het Evangelie verder uit te leggen.

 

Het Evangelie voor de Soninke
Het volk van de Soninke is nog niet bereikt met het Evangelie. De 2,7 miljoen Soninke wonen verspreid over verschillende landen in West-­Afrika, maar de grootste groep woont in Mali. In de 11e eeuw werden de Soninke gedwongen de islam aan te nemen. Tegenwoordig is de islam dan ook erg verweven met hun cultuur. Zoals bij veel Afrikaanse stammen, combineren veel Soninke de islam met het animistische geloof. Er zijn slechts enkele christenen (0,3%), en mensen die Christus aannemen worden vaak vervolgd door stamgenoten. TWR wil de programma’s De Profeten en De Weg naar Rechtvaardigheid in de komende drie jaar vertalen en uitzenden. We hopen in het laatste jaar ook getuigenissen van luisteraars aan de uitzendingen te kunnen toevoegen.

‘Ik luister regelmatig naar De Weg naar Rechtvaardigheid en het is me tot steun. Ik dank de Heere Jezus Christus; er is niemand op aarde die de mensen van Senegal kan redden dan Hij. Maar hoe kan Jezus redden als niemand gehoord heeft, en hoe kan iemand horen als niemand verkondigt? Daarom hebben we mensen zoals u nodig, die het Woord brengen via de radio. Als het mogelijk is om het bereik van dit programma uit te breiden, dan zullen veel meer mensen
het horen. Ik dank de Heere Jezus dat Hij Radio Aqoolaand en TWR gebruikt om dit programma uit te zenden in Senegal.’
Luisteraar uit Senegal

Mogelijke afstammelingen Bijbelse stam Dan horen het Evangelie in hun moedertaal
Zendeling Bram Krol kwam jaren geleden in aanraking met de stam Dan, in Ivoorkust. Hij ontdekte in hun religie grote raakvlakken met de Boeken van Mozes. Deze stam droeg niet alleen de naam Dan, maar leek – ook in hun gedrag en gebruiken – af te stammen van
de stam waarover de Bijbel spreekt. Het gebied van de stam Dan in Ivoorkust en Liberia is weinig ontwikkeld, de meeste mensen zijn er analfabeet en spreken geen Frans. Veel dorpen zijn alleen over smalle zandpaden te bereiken, maar in de regentijd zijn deze paden onbegaanbaar. De weinige grotere wegen naar het gebied, zijn slecht en moeilijk begaanbaar. Radio is dan ook een waardevol hulpmiddel om in dit gebied het Evangelie in de moedertaal te laten klinken!

De boodschap van Hoop verandert levens ingrijpend
Tijdens de burgeroorlogen in Liberia werd de toenmalige evangelische zender geplunderd. Het duurde vijfentwintig jaar voordat het Evangelie weer klonk in de taal van deze stam, het Yacouba. Via stichting Facilite werkt Bram Krol samen met TWR en sinds 2018 zijn er opnieuw uitzendingen! Veel luisteraars zijn mateloos geïnteresseerd in de boodschap die ze in de programma’s horen.

‘Ik zag met eigen ogen dat de programma’s voor de stam Dan vreugde brengen in het leven van deze mensen.’
Directeur van Radio Rurale de Bin-Houye

Mogelijk kunnen de uitzendingen in de toekomst worden uitgebreid naar het gebied waar de Touba leven (400.000 mensen). Deze zeer nauw verwante stam spreekt een dialect van het Yacouba. Vanwege de grote armoede in het gebied zijn er weinig radio’s, maar
de mensen laten zich hierdoor niet ontmoedigen. Tijdens de uitzendingen verzamelen ze zich rondom de weinige beschikbare toestellen om geen woord te missen. Direct vanaf het begin werden mensen zo geraakt door wat zij hoorden dat dit leidde tot bekeringen. De uitzendingen roepen bij de mensen een honger op naar verlossing en naar het kennen van God, maar er zijn ook maatschappelijke gevolgen. Velen hebben het occultisme verlaten en anderen zijn gestopt met de brute praktijk van meisjesbesnijdenis. Ook zijn er luisteraars gestopt met hun gewelddadige, criminele activiteiten.

Dit artikel en de gebruikte foto’s zijn met toestemming overgenomen uit het april-nummer van Missie & Media Magazine (het blad van TWR Nederland, dat je hier in z’n geheel kunt doorbladeren).

 

Meegeven en meedoen aan hulp aan de Oekraïne (bekijk het overzicht van mogelijkheden op MissieNederland)

MissieNederland plaatste op hun website onlangs een overzicht van een christelijke organisaties die zich richten op hulp en zending in Oekraïne en waar je in verschillende vormen aan mee kunt geven en doen.

Zo roept Stichting Gave op om vluchtelingen welkom te heten in Nederland, heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl en verlenen tal van christelijke organisaties noodhulp in en aan het door oorlog getroffen land. Op deze pagina kun je het hele overzicht bekijken.