Zending onder moslims: Frontiers organiseert kennismakingsweekend (27-29 januari 2023)

Berichtje van zendingsorganisatie Frontiers:

Frontiers organiseert jaarlijks een dag of weekend om kennis te maken met zending onder moslims. We vertellen je meer over Frontiers en natuurlijk is er ruimte om al je vragen te stellen. Dit staat er op het programma:

 • Waarom zending?
 • Waarom moslims?
 • Wie/wat is Frontiers?
 • Hoe ontdek je Gods wil voor je leven?

Met deze en andere gerelateerde vragen gaan we samen aan de slag.

Een weekend samen ontdekken hoe jij jouw leven kan inzetten in Gods plan voor deze wereld.

Een aantal programmaonderdelen zijn:

 • Bijbelstudie en reflectietijd met een buddy
 • Gebed voor de volken
 • Werkers delen hun verhaal met God
 • Meer info over Frontiers
 • Stel al je vragen over zending, moslims en Frontiers
 • Er op uit in de omgeving van de locatie
 • Spel, gezelligheid en samen eten in een multiculturele omgeving
 • Op zondag het bijwonen van een multiculturele dienst

Meer informatie en inschrijven

WEC richt zich met nieuw project op onbereikte bevolkingsgroepen in Rotterdam

Dit artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief van WEC:

De missie van WEC is de onbereikten te bereiken met het evangelie. Ook in Nederland zijn er bevolkingsgroepen die (nog) niet bereikt zijn met de boodschap van Jezus Christus. Een groot deel van hen woont in Rotterdam en omgeving. WEC wil met het project ‘Reaching Rotterdam’ uitreiken naar deze bevolkingsgroepen. Daniël van Saane is de coördinator van dit nieuwe initiatief. Gods liefde en passie voor de onbereikten zetten hem in beweging om dit project op touw te zetten. We legden hem een paar vragen voor…

Welke visie ligt ten grondslag aan Reaching Rotterdam?
“Onze visie is dat mensen met verschillende achtergronden, juist zij die moeilijk te bereiken zijn, deel gaan uitmaken van bloeiende geloofsgemeenschappen vanuit een vruchtbare samenwerking tussen kerken en missieorganisaties. Om dat te bereiken zijn er netwerkers
nodig: mensen die een hart hebben voor evangelieverkondiging en discipelschap onder migranten en contacten kunnen leggen en onderhouden met kerken en partnerorganisaties. Daarnaast hebben we mensen nodig die bereid zijn om uit te reiken naar een specifieke bevolkingsgroep. We proberen niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er wordt al veel mooi werk gedaan. Het gaat ons erom de samenwerking te zoeken door middel van het delen van kennis en expertise en het werven van gebed en werkers.”

Wat is de meerwaarde van Reaching Rotterdam ten opzichte van het werk dat er al gebeurt?
“Kerken zijn over het algemeen wijkgericht, terwijl missieorganisaties meer doelgericht zijn. Relaties leggen met mensen kost tijd en sommige bevolkings-groepen zijn moeilijk te bereiken. Deze tijd is er vaak niet voor kerken of hier wordt niet in geïnvesteerd. Het is goed om elkaar daarin te versterken. Reaching Rotterdam wil werkers werven om in een bepaalde buurt te gaan wonen en relaties te leggen met mensen van specifieke bevolkingsgroepen.”

Wat houden je werkzaamheden in deze fase van het project in?
“Momenteel ben ik vooral bezig met netwerken. Ik bezoek kerken en missieorganisaties om te inventariseren wat er gedaan wordt en welke kennis en expertise we kunnen delen. En ik breng het plan van Reaching Rotterdam onder de aandacht en vraag hen of ze zouden willen aansluiten. Kerken kunnen vrijwilligers leveren die helpen bij activiteiten. Ook kunnen ze meebidden voor het werk onder de onbereikte bevolkingsgroepen. Van andere missieorganisaties kunnen we leren in het bereiken van deze doelgroepen en ook kunnen we helpen om mensen te werven die hen in hun missie ondersteunen.”

Wat is je droom voor Reaching Rotterdam?
“Mijn droom is dat kerken in Rotterdam meer oog krijgen voor de groepen die moeilijk te bereiken zijn. Dat we voor elke onbereikte groep mensen hebben met een hart voor deze groep en vaardigheden om naar hen uit te reiken. En dat er in elke onbereikte groep bloeiende gemeenschappen ontstaan in samenwerking met de kerken in Rotterdam.”

Meer informatie: reachingrotterdam.nl en wec-nederland.nl
Foto: Pixabay

Eindelijk gaat Marijke naar ‘haar’ zendingsgebied

Overgenomen uit de nieuwsbrief van zendingsorganisatie Pioneers

Jaren geleden bad Marijke* (34), bewogen met mensen in gebrokenheid: ‘Zend mij’. Lang leek er niets te gebeuren en voelde het Midden-Oosten, wat haar hart heeft, als onbereikbaar. Marijke deelt haar verhaal van verlangen en vertrouwen op weg naar het zendingsveld.

‘Als kind voelde God voor mij ver weg, ook al groeide ik op in een gelovig gezin en hadden mijn ouders een levend geloof. Het moment dat ik zelf Zijn liefde voor mij echt aannam, was dan ook heel bijzonder en bevrijdend; ik was aanvaard, vergeven en geliefd! Een overgang van duisternis naar licht. Mijn verlangen om die liefde van Jezus met anderen te delen groeide. Gewoon in mijn dagelijkse omgeving en later ook in Zuid-Amerika, waar ik heb lesgegeven aan kinderen van zendelingen. Daar ervoer ik een diepe bewogenheid met de gebrokenheid van mensen die God niet kennen. Ik zag hoe het evangelie mensen verandert en merkte dat ik geen grotere vreugde ken dan Gods boodschap te mogen delen.’

Een onbereikbare wereld steeds dichterbij
‘Gods hart voor ongelovigen is zo groot. Hij wil dat iedereen Hem leert kennen. Tijdens een jaar bijbelschool werd Zijn opdracht om te gaan helder en ik gaf antwoord: ‘Hier ben ik, zend mij’. Maar jezelf beschikbaar stellen, betekent niet altijd dat er direct iets gebeurt. Ondanks mijn gebed, leek het zendingsveld in de jaren die volgden ver weg. Vooral het gebied waar ik speciale aandacht voor had – het zogenaamde 10/40-venster, waar de meerderheid van de moslims, hindoes en boeddhisten van de wereld woont – voelde voor mij als onbereikbaar.

Toch bleef mijn verlangen onverminderd groot. Twee jaar geleden kwam ik in contact met Pioneers, de start van mijn zoektocht naar waar God mij wilde gebruiken. Ieder mens is even kostbaar voor Hem en net zoveel waard bereikt te worden met het evangelie. De wereld lag als het ware open. Maar niet alle landen waren hetzelfde voor mij, de roeping binnen in mij voor het Midden-Oosten was er nog steeds! Een oriëntatiereis bracht die onbereikbare wereld dichterbij. Ik zag met eigen ogen hoe mensen in dat gebied werkelijk leven. Een moeilijke bewustwording van een realiteit die ver afstaat van ons dagelijkse leven hier. Maar de prachtige mensen die ik er ontmoette, mensen die het Licht nog niet kennen, maakten mijn verlangen sterker dan mijn twijfel.’

Iedere stap vraagt vertrouwen
‘Nu ben ik bezig met de laatste voorbereidingen om in het najaar te beginnen aan een taal- en cultuurstudie in de Arabische wereld. Met het vooruitzicht op een bediening in deze regio, het zendingsveld waarvan ik lang dacht er nooit te zullen komen. Ik weet dat ik het alleen niet kan. De Arabische taal is te moeilijk. Leven in het Midden-Oosten is te anders. En de omgeving daar te duister. Maar ik ga in Zijn naam en ik geloof dat God zal voorzien in alles wat nodig is. Ook al vraagt iedere stap om overgave en vertrouwen. Ik weet mij verbonden met Hem en met mijn broers en zussen over de cultuur- en landsgrenzen heen.’

*Omwille van haar privacy gebruiken we niet haar echte naam.

Bron: Pioneers Nederland
Foto: Pixabay

Zending op Opwekking: boeiende seminars

Op de Pinksterconferentie is dit jaar weer veel aandacht voor het thema zending. Je kunt je op de MissionPlaza, de MissionBoulevard en in de MissionExpo laten informeren wat er overal in de wereld gebeurt op het gebied van zending, evangelisatie, (Bijbel)onderwijs en hulpverlening.

En daarnaast zijn er boeiende zendings-seminars, die we hieronder voor je op een rijtje zetten:

Zaterdag 4 juni

10.15 – 11.30 uur
Loving & Serving Muslims
Moslims, jij en Jezus
Seminartent 1 – Zending

12.30 – 13.45 uur
Roger Sutton
Als God de stad beweegt
Seminartent 1 – City Movements

14.15 – 15.30 uur
John Maasland
Van discipel naar discipelmaker
Seminartent 1 – Geloofsleven

19.45 – 21.00 uur
Joost Klok & Arnoud Drop
De kansen voor de kerk; missionair kerk zijn in een hybride tijdperk
Seminartent 2 – Geloof en kerk

Zondag 5 juni

12.30 – 13.45 uur
Stichting Geloofsgesprekken en Stichting Agapè
Je geloof leren delen – het geloofsgesprek
Seminartent 2 – Geloofsleven

16.00 – 17.15 uur
Jurjen ten Brinke
No Choice – wie gaat het vertellen!?
Seminartent 1 – No Choice

16.00 – 17.15 uur
Andrew Scott
Mission2day
Seminartent 2 – Zending

17.45 – 19.00 uur
Julyan Lidstone
Niet mijn, maar Zijn missie
Seminartent 2 – Zending

Meer informatie over deze seminars en over andere seminars en programma-onderdelen van Opwekking vind je op pinksterconferentie.nl.

Bron: Opwekking
Foto: schermafbeelding uit deze introductievideo van No-Choice

CAMA Zending zendt drie nieuwe zendingswerkers uit

CAMA Zending zendt nieuwe zendingswerkers uit: Gaspar en Dorien Asampana gaan werken in Noord-Ghana en Liza van Buuren* vertrekt naar een land in Azië.

Gaspar en Dorien (zie foto) verhuizen samen hun twee kinderen Isaiah (3) en Yael (1) binnenkort naar Bolgatanga in Noord-Ghana, de regio waar Gaspar oorspronkelijk vandaan komt. Gaspar en Dorien hebben samen eerder al drie jaar in Bolgatanga gewoond. Al zijn er in de steden grote kerken, in de dorpjes wonen nog weinig christenen. Er is veel armoede, weinig voedselzekerheid, en voor veel mensen is goed onderwijs te duur. Juist deze mensen willen zij bereiken, door middel van scholing en landbouw én door Zijn Woord te brengen.

Wil je hun nieuwsbrief ontvangen of een gift naar hen overmaken? Dat kan via deze link.

Liza van Buuren* deed eerder ontwikkelingswerk in Latijns Amerika en Azië. Nu wordt zij fulltime uitgezonden via CAMA zending. Liza zal eerst een taalcursus volgen. Daarna wil zij graag een ‘mission through business’ opzetten om mensen in nood langdurig hulp te kunnen bieden. Haar hart gaat uit naar de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en vrouwen. De plek in Azië waar ze heen gaat is nog erg gesloten voor het Goede Nieuws, maar Liza is hoopvol: ‘Juist op plekken waar het donker is, maakt een klein lichtje al een groot verschil’.

Wil je haar nieuwsbrief ontvangen of een gift overmaken? Dat kan via deze link.

Bron en foto: Cama Zending

 

Christelijke bloeitijd Libië herleeft in ‘Project Marcus’

Marcus was de apostel die naar Libië (en Egypte) trok om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. In de eerste vijf eeuwen van het christendom werd deze regio gekenmerkt door christelijk leiderschap, waaraan wij in Europa veel te danken hebben. Toen ‘wij in Europa’ nog niets wisten van schriftuitleg en bijbelse ethiek, waren Leptis en Cyrene bekend als steden waar men zich daar al wel mee bezighield.

Nu, eeuwen later, zijn we deze christelijke geschiedenis van Libië bijna vergeten. Toch zijn er nu –  in de 21e eeuw – nog steeds christenen in Libië. Het zijn er niet veel en ze hebben het moeilijk, maar de Libische kerk groeit. Met Project Marcus wil Arab Vision de christelijke
wortels van Libië laten zien: zowel christenen als moslims hebben vaak geen idee dat hun land ooit zo’n bloeiende christelijke gemeenschap had. Toch is het hele land nog vol van – grotendeels onontdekte – overblijfselen van deze vroege kerk.

6 korte programma’s
De apostel Marcus zelf gaat in 6 korte programma’s vertellen hoe hij het evangelie naar Libië bracht, en hoe zich dat verder verspreidde over Noord-Afrika. Daarna vertellen 21e-eeuwse Libische christenen over hun geloof nu. Zo gaan Libiërs kennis maken met het
eeuwenoude geloof in hun eigen land. Via de programma’s op social media platforms als Facebook, Instagram en YouTube worden mensen in Libië bereikt en gaat het team van Arab Vision met hen in gesprek. Ook verwacht Arab Vision dat Project Marcus zal worden uitgezonden door haar satelliet TV partners.

Jubileumproject
Project Marcus is het jubileumproject van Arab Vision in 2022 (de organisatie bestaat 25 jaar). Wil je meer over het project weten, mail dan naar contact@arabvision.nl. Wil je financieel bijdragen aan de productie van Project Marcus? Dat kan via iDEAL op de website arabvision.org/nl of door een gift over te maken op rekening NL52INGB0005037361 t.n.v. Arab Vision, Project Marcus.

Bron: Dit artikel is een samenvatting van een artikel uit de nieuwsbrief van Arab Vision.
Foto: De kust van Libië / Pixabay

Het werk van TWR in West-Afrika

De regio West­-Afrika wordt begrensd door de Sahel in het noorden, de Sahara in het noordoosten, de Golf van Guinee in het zuidwesten en de Atlantische Oceaan in het westen. In de tweeëntwintig landen in West­-Afrika wonen meer dan 350 miljoen mensen. Een groot deel van hen leeft in moeilijk bereikbare gebieden en heeft nog nooit over Jezus Christus gehoord.

Radio is een belangrijk middel om deze overwegend islamitische volken met het Evangelie te bereiken. TWR heeft twee zenders in Benin om via de middengolf (MW) te kunnen uitzenden. Daarnaast worden de programma’s van TWR ook via diverse lokale FM­zenders uitgezonden, onder andere in Mali, Senegal en Ivoorkust.

‘Ik luister elke dag naar Radio Tahanint, uit Timboektoe. Via het programma De Weg naar Rechtvaardigheid in de Songhai-taal ontdekte ik de Bijbel. Mijn leven is totaal veranderd sinds ik
naar dit programma luister. Zo heb ik nu een betere relatie met de mensen om mij heen. En vooral: nu weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ik wou dat ik een Bijbel had die ik regelmatig kon lezen om Christus beter te leren kennen, want ik heb ontdekt dat Hij anders is dan andere profeten. Mijn leven is echt veranderd. Ik dank God voor dit alles.’
Luisteraar uit Mali

De Weg naar Rechtvaardigheid
De radioserie De Weg naar Rechtvaardigheid is speciaal gericht op mensen met een islamitische achtergrond en start met wat moslims al weten: de schepping, de aartsvaders en andere verhalen uit het Oude Testament. De serie eindigt met Jezus Christus, de Zaligmaker. De Weg naar Rechtvaardigheid maakt het verzoeningsverhaal duidelijk voor moslim­-luisteraars. Regelmatig reageren zij op de uitzendingen via telefoon, sms of sociale media. Ook zijn er luistergroepen gevormd waar luisteraars elkaar ontmoeten en discussiëren. Deze groepen bieden een goede gelegenheid om het Evangelie verder uit te leggen.

 

Het Evangelie voor de Soninke
Het volk van de Soninke is nog niet bereikt met het Evangelie. De 2,7 miljoen Soninke wonen verspreid over verschillende landen in West-­Afrika, maar de grootste groep woont in Mali. In de 11e eeuw werden de Soninke gedwongen de islam aan te nemen. Tegenwoordig is de islam dan ook erg verweven met hun cultuur. Zoals bij veel Afrikaanse stammen, combineren veel Soninke de islam met het animistische geloof. Er zijn slechts enkele christenen (0,3%), en mensen die Christus aannemen worden vaak vervolgd door stamgenoten. TWR wil de programma’s De Profeten en De Weg naar Rechtvaardigheid in de komende drie jaar vertalen en uitzenden. We hopen in het laatste jaar ook getuigenissen van luisteraars aan de uitzendingen te kunnen toevoegen.

‘Ik luister regelmatig naar De Weg naar Rechtvaardigheid en het is me tot steun. Ik dank de Heere Jezus Christus; er is niemand op aarde die de mensen van Senegal kan redden dan Hij. Maar hoe kan Jezus redden als niemand gehoord heeft, en hoe kan iemand horen als niemand verkondigt? Daarom hebben we mensen zoals u nodig, die het Woord brengen via de radio. Als het mogelijk is om het bereik van dit programma uit te breiden, dan zullen veel meer mensen
het horen. Ik dank de Heere Jezus dat Hij Radio Aqoolaand en TWR gebruikt om dit programma uit te zenden in Senegal.’
Luisteraar uit Senegal

Mogelijke afstammelingen Bijbelse stam Dan horen het Evangelie in hun moedertaal
Zendeling Bram Krol kwam jaren geleden in aanraking met de stam Dan, in Ivoorkust. Hij ontdekte in hun religie grote raakvlakken met de Boeken van Mozes. Deze stam droeg niet alleen de naam Dan, maar leek – ook in hun gedrag en gebruiken – af te stammen van
de stam waarover de Bijbel spreekt. Het gebied van de stam Dan in Ivoorkust en Liberia is weinig ontwikkeld, de meeste mensen zijn er analfabeet en spreken geen Frans. Veel dorpen zijn alleen over smalle zandpaden te bereiken, maar in de regentijd zijn deze paden onbegaanbaar. De weinige grotere wegen naar het gebied, zijn slecht en moeilijk begaanbaar. Radio is dan ook een waardevol hulpmiddel om in dit gebied het Evangelie in de moedertaal te laten klinken!

De boodschap van Hoop verandert levens ingrijpend
Tijdens de burgeroorlogen in Liberia werd de toenmalige evangelische zender geplunderd. Het duurde vijfentwintig jaar voordat het Evangelie weer klonk in de taal van deze stam, het Yacouba. Via stichting Facilite werkt Bram Krol samen met TWR en sinds 2018 zijn er opnieuw uitzendingen! Veel luisteraars zijn mateloos geïnteresseerd in de boodschap die ze in de programma’s horen.

‘Ik zag met eigen ogen dat de programma’s voor de stam Dan vreugde brengen in het leven van deze mensen.’
Directeur van Radio Rurale de Bin-Houye

Mogelijk kunnen de uitzendingen in de toekomst worden uitgebreid naar het gebied waar de Touba leven (400.000 mensen). Deze zeer nauw verwante stam spreekt een dialect van het Yacouba. Vanwege de grote armoede in het gebied zijn er weinig radio’s, maar
de mensen laten zich hierdoor niet ontmoedigen. Tijdens de uitzendingen verzamelen ze zich rondom de weinige beschikbare toestellen om geen woord te missen. Direct vanaf het begin werden mensen zo geraakt door wat zij hoorden dat dit leidde tot bekeringen. De uitzendingen roepen bij de mensen een honger op naar verlossing en naar het kennen van God, maar er zijn ook maatschappelijke gevolgen. Velen hebben het occultisme verlaten en anderen zijn gestopt met de brute praktijk van meisjesbesnijdenis. Ook zijn er luisteraars gestopt met hun gewelddadige, criminele activiteiten.

Dit artikel en de gebruikte foto’s zijn met toestemming overgenomen uit het april-nummer van Missie & Media Magazine (het blad van TWR Nederland, dat je hier in z’n geheel kunt doorbladeren).

 

Meegeven en meedoen aan hulp aan de Oekraïne (bekijk het overzicht van mogelijkheden op MissieNederland)

MissieNederland plaatste op hun website onlangs een overzicht van een christelijke organisaties die zich richten op hulp en zending in Oekraïne en waar je in verschillende vormen aan mee kunt geven en doen.

Zo roept Stichting Gave op om vluchtelingen welkom te heten in Nederland, heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl en verlenen tal van christelijke organisaties noodhulp in en aan het door oorlog getroffen land. Op deze pagina kun je het hele overzicht bekijken.

23 april: 3e editie OMF Mission Event (locatie: Henschotermeer)

Bericht van OMF:

Inspirerend Mission Event voor jong en oud

MIND YOUR STEP…

Zaterdag 23 april is het zover!
De derde editie van het OMF Mission Event!

Adres: Henschotermeer, De Heygreaeff 2, Woudenberg.
Datum en tijd: 23 april 2022 van 10.00 tot 17.00 uur.

Je leven vliegt voorbij, het voelt soms alsof je op een loopband staat op Schiphol en je automatisch door de dagen en jaren heen rolt. En dan hoor je opeens ‘Mind your step’, let op wat er nu gaat komen. Want er is namelijk meer dan dit leven hier, er zijn andere mensen die ook zo hun leven leven, maar wat weet jij van hen? En wat hebben jullie met elkaar te maken?

In een wandeling rond het Henschotermeer nemen we je mee van de loopband af. We nemen je mee in een ontdekkingstocht langs andere landen, andere bevolkingsgroepen en attenderen jou erop: Mind your step. Welke stap mag jij, samen met God, gaan zetten?

Het programma
Het belooft een boeiende en interactieve dag te worden waarop zending – door een belevingsroute, verhalen, aanbidding en een ontmoetingsplein – heel dichtbij komt. Welkom op 23 april 2022 tussen 10.00 tot 17.00 uur aan het Henschotermeer, De Heygreaeff 2, Woudenberg. (Aanmelden verplicht.)

Ontvangst
Wanneer je binnenkomt bij Toegang 2 (zie plattegrond) wordt je ontvangen door OMF’ers die je voorzien van koffie of thee. Ook geven zij je meer informatie en helpen ze je op weg.

Wandelroute met stations
Er is een wandelroute uitgestippeld met verschillende stations. Bij elk station sta je stil bij een element van zending. Deze stations zijn afwisselend en gericht op zowel inhoud als ervaring. Je gaat alle zintuigen gebruiken: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Het programma speelt zich geheel buiten af.

Ontmoetingsplein
De route eindigt op het ontmoetingsplein. Hier staan verschillende stands met informatie over zending. Wanneer je interesse hebt om je te oriënteren op (uit)zending naar Oost-Azië zijn hier OMF’ers aanwezig die open staan voor een gesprek. Ook is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en is er een nieuw kinderboek verkrijgbaar. Daarnaast verzorgt OMF collega Matt live aanbiddingsmuziek en is er mogelijkheid voor het nuttigen van een versnapering.

Kinderen van harte welkom
Ouders en kinderen kunnen een groot deel van de dag samen optrekken. De wandelroute is hiervoor heel geschikt. De kinderen krijgen een paspoortboekje met verschillende opdrachten. Aan het einde van de route is er een speeltuin waar kinderen terecht kunnen.

Gratis
Deelname aan de dag is gratis. We delen graag uit van wat God ons schenkt. Mocht je financieel willen bijdragen, dan kun je een gift overmaken of iets achterlaten in de donatie box. Koffie, thee en limonade zijn gratis verkrijgbaar.

Eten en drinken
Tijdens het event zijn de facilitaire voorzieningen van Henschotermeer open. Je kunt gebruik maken van de horeca en de toiletten op het terrein.

Aanmelden
We zien ernaar uit om jou/jullie te ontmoeten en deze dag samen te beleven. Het is verplicht om jezelf en eventuele familieleden aan te melden voor een tijdsvak op omf.org/nederland/missionevent

Godsdienstdocent Wilbrand Rakhorst praat met leerlingen over geloof aan de hand van bekende pop-liedjes (en heeft er ook een website bij gemaakt: muziekbijbel.nl)

Is het mogelijk om met niet-christelijke jongeren in gesprek te gaan over een bijbelverhaal? Wilbrand Rakhorst creëerde de website www.muziekbijbel.nl en gelooft dat muziek een grote rol kan spelen.

Als leraar Godsdienst in het voortgezet onderwijs heeft Wilbrand Rakhorst goede ervaringen met het gebruik van muziek in het geloofsgesprek met jongeren. “In het lesprogramma van de eerste drie klassen komen jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme aan bod. Een van de onderwerpen die besproken wordt zijn rituelen in de kerk. Daaronder valt ook het gebed. Er zijn klassen die niets liever willen dan het Onze Vader leren, maar er zijn ook groepen die toch een bepaald vooroordeel hebben bij bidden. De meeste leerlingen houden wel van muziek. Daarom zette ik zes seculiere versies van het Onze Vader naast elkaar. Van een Cliff Richard-hit tot Nigeriaanse blues en een ‘schreeuwversie’ van Nina Hagen.”

Meebidden

“Na uitleg over de betekenis van het Onze Vader vroeg ik de klas de verschillende versies te beluisteren en een vertolking te kiezen die zij het beste bij de inhoud van het gebed vonden passen. Op deze manier moesten de kinderen heel diep nadenken over de inhoud en welke klik de muziek er mee maakt. Na deze uitwisseling stelde ik nog diepere vragen. Welke gebedszin uit het Onze Vader spreekt je het meeste aan en welke het minste en waarom? Na zo open met elkaar gesproken te hebben is het voorgekomen dat klassen vroegen of ze met mij het Onze Vader mochten meebidden.”

Lesopzet – voorbeeld

1. Bestudeer de inhoud van het Onze Vader en leg uit wat er volgens jou instaat.
2. Je krijgt een aantal popuitvoeringen van het Onze Vader te horen, maak een top zes van de uitvoeringen die jij het mooiste vindt. Aansluitend groepsbespreking.
3. Maak een tweede lijst waarin je aangeeft welk lied volgens jou het beste aansluit bij het Onze Vader. Welke zinnen passen bijvoorbeeld het beste bij de stijl van de muziek. Krachtige woorden bij krachtige muziek etc. Aansluitend groepsbespreking.
4. Welke zinnen uit het Onze Vader zijn voor jou het meest en het minst belangrijk. Leg uit.

Gebruikte songs:
Charlotte Church – The Lord’s Prayer
Lisa Gerrard – Abwoon (Aramese versie)
Nigeria special vol.2 – The Don Isaac Ezekiel combination – The Lord’s Prayer
Siouxsie and the Banshees – The Lord’s Prayer
Cliff Richards – The Millennium Prayer
Nina Hagen – Vater Unser

Mogelijkheden

“Dezelfde methodiek kun je bijvoorbeeld toepassen op het thema ‘Geloofsbelijdenis’. De eerste zin ‘Ik geloof in God de Vader’ is in allerlei songs terug te vinden.”
Andere mogelijkheden om jongeren over geloofsthema’s te praten aan de hand van muziek:
-Kanye West met Jesus walks. Hij komt hierin op voor het zingen over Jezus in de rap en neemt daarin gelijk de strijd van Martin Luther King mee.
-Mary Mary met Shackles. Hierin zijn onderdelen van een psalm verwerkt.
-Leonard Cohen met Hallelujah. Dit lied heeft hij opgedragen aan God en gaat over Saul, David en Bathseba en Simson en Delilah, over macht en verleiding in de Bijbel.
-Nicky Minaj met Freedom. Hierin zingt ze dat mensen tegenwoordig zo ondankbaar zijn en zelfs niet dankbaar zijn voor het kruis.

Kijk voor veel meer opties op www.muziekbijbel.nl

Foto: Pixabay