‘Alles begint met aanbidding’ / OMF en Christian Verwoerd organiseren 6 concerten rondom thema’s aanbidding en zending

‘Alles begint met aanbidding’

OMF organiseert in samenwerking met Christian Verwoerd & band zes unieke concerten rondom de thema’s zending en aanbidding. Deze concerten zullen DV in oktober 2021 gehouden worden.

Christian Verwoerd
Christian Verwoerd is inmiddels een bekende liedjesschrijver en zanger in christelijk Nederland. Hij vertelt over zijn muziek: ‘In deze tijd waarin het geloof steeds meer onder vuur komt te liggen, (…) geloof ik dat het hard nodig is elkaar aan te sporen om Jezus te (blijven) volgen. Daarom wil ik graag teksten schrijven die mensen helpen om goed geworteld te raken in God.

Wij zijn gemaakt om God te kennen en aanbidden
Het thema van de concerttour is ‘Alles begint met aanbidding’. Wij zijn gemaakt om God te kennen en aanbidden. Aanbidding geeft God de eer die Hem toekomt, en ons diepe vreugde. Het leert ons zien op Jezus en Hem de centrale plek in ons leven te geven. Dit is óók het verlangen van God voor alle mensen die nu nog niet van Hem hebben gehoord.

Het ultieme doel van zending is aanbidding
Wat een prachtige dag zal het zijn als God alles in allen is, en heel de schepping en alles wat adem heeft Hem zal aanbidden! Het ultieme doel van zending is aanbidding. Zending is niet het doel. Zending is nodig omdat de aanbidding ontbreekt waar men de Naam van Jezus nog niet kent.

Speciaal zendingslied
Tijdens de concerten zullen verbindende teksten en beelden iets laten horen en zien van Gods hart voor de volken. Christian Verwoerd heeft speciaal voor deze concerttour een nieuw lied gecomponeerd dat in het teken staat van zending. Daarnaast zullen er ook veel bekende liederen gezongen worden.

De concerten vinden plaats op zes verschillende plaatsen. Er is dus altijd een plaats in jouw omgeving. Tickets kun bestellen op de site van TrueTickets.

Tekst en beeld: OMF Nederland