Asia Bibi boegbeeld christenvervolging

pixabay.com

Typ ‘Asis Bibi’ in op de vierkleurige zoekmachine en je krijgt 57+ miljoen zoekresultaten. Acht jaar lang zat zij gevangen in een dodencel, veroordeeld wegens godslastering. Door de jaren heen groeide ze in de vrije wereld uit tot het boegbeeld van christenvervolging. Mede door organisaties die zich bezig houden met het thema ‘christenvervolging’.

Na de vrijspraak is Asia Bibi volgens de Pakistaanse regering ook vrijgelaten. Maar ze kan niet gaan en staan waar ze wil. Vertrekken naar het buitenland is (nog) niet mogelijk. Al is Asia Bibi vrij, ze is nog steeds in (doods)gevaar. Een militante groep moslims eist dat ze alsnog wordt opgehangen (!) en zet de regering onder druk. De protest-beelden tegen haar vrijspraak laten een intense haat zien tegen haar als christen.

Christenvervolging wereldwijd
Ze is dan vrijgesproken, maar daarmee is het onderwerp christenvervolging in Pakistan en omringende moslim landen nog volop actueel. Volgens Open Doors zijn er in Pakistan 5 miljoen Pakistani christen op een bevolking van 196 miljoen mensen. Wereldwijd zijn er tienduizenden christenen die vanwege hun geloof kwijnen in gevangenissen en werkkampen.

Politieke agenda
Het is algemeen bekend dat zodra er publiekelijk aandacht komt voor een geloofsgevangene zijn of haar lot verbetert. Asia Bibi zelf is daar het voorbeeld van. Ze werd al een aantal jaren geleden ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet uitgevoerd. Waarom niet? Waarschijnlijk door de aandacht en dat doet de Pakistaanse autoriteiten terugdeinsden voor de internationale gevolgen. Blijkbaar heeft (politieke) aandacht voor geloofsvervolgden effect.

Foto: Pixabay.com