Bid voor moslims tijdens de Ramadan

De Moslim-vastenmaand Ramadan start op maandag 6 mei en duurt tot en met dinsdag 4 juni. Voor Moslims is het een terugkerend ritueel waarin ze een maand lang tussen zonsopkomst en zonsondergang vasten. Tijdens de vastenperiode is er veel gebed van Christenen voor de aanhangers van de islam en ontdekken veel moslims (door dromen) de werkelijke betekenis van de profeet Isa.

OnMission partner Frontiers schreef een artikel over ‘De weg van islam tot Jezus’
De weg die een moslim aflegt om een volgeling van Christus te worden, is nooit recht en eenvoudig. Maar christenen met een moslimachtergrond vertellen dat er wel richtingwijzers zijn die zoekende moslims wereldwijd de weg naar Jezus wijzen.

De Koran als richtingwijzer
Eén zo’n richtingwijzer is de Koran. Veel moslims vinden het moeilijk om de Koran te begrijpen omdat deze in het Arabisch is geschreven, en niet alle moslims spreken Arabisch. Wanneer ze de Koran in hun eigen taal lezen, realiseren velen zich dat het geen antwoorden biedt op sommige van hun vragen noch de zekerheid biedt van hun redding. Een gelovige uit Zuid-Azië, die velen tot geloof in Jezus bracht, vertelde dat het lezen van de Koran in zijn eigen taal het begin was van zijn zoektocht naar verlossing, die eindigde in het overgeven van zijn leven aan Jezus.

Verhalen over de profeet
Een ander teken zijn verhalen over de profeet Mohammed. Moslims eren de profeet Mohammed, maar degenen die ijverig de Koran en de Hadith (verhalen over het leven van Mohammed) bestuderen, ontdekken moeiten en tegenstrijdigheden die hen aanmoedigen om een andere manier van geloven te zoeken.

Geweld
De recente aanslagen in Sria Lanka laten het (weer) zien. Veel gelovigen met een moslimachtergrond erkennen dat de islam al 14 eeuwen door geweld wordt gekweld. Het idee dat de islam een religie van vrede is, wordt verpletterd doordat moslims elke dag te maken hebben met oorlog en geweld. Wanneer we horen van het uitbreken van islamitisch geweld, moeten we eraan denken dat de meeste slachtoffers zelf moslim zijn en dat veel van deze moslims het geweld van vandaag de rug toekeren om de ‘Prins van de Vrede’ te gaan volgen

3 gebedspunten tijdens de Ramadan:

  • Bid voor moslims die vraagtekens hebben bij hun geloof, dat ze de mogelijkheid hebben om anderen te ontmoeten die ook dit proces hebben doorgemaakt en zijn uitgekomen bij Jezus.
  • Bid voor geleerden en onderwijzers, dat ze de islam bestuderen met een eerlijk en zoekend hart en dat ze de moed hebben om vragen te stellen.
  • Bid voor moslims die besluiten om Jezus te volgen, dat ze vriendschap en vrede zullen vinden in hun nieuwe geloof.

Bron: Frontiers Beeld: Pixabay