Praktische Corona-adviezen voor terugkerende en blijvende zendingswerkers

Van verschillende kanten kregen InTransit (bureau dat psychologisch en medisch advies geeft aan zendingswerkers) de vraag of ze vanuit hun expertise iets wilden delen over selfcare onder crisisomstandigheden, specifiek voor zendingswerkers. Corry Nap, missionair psycholoog bij InTransit, schreeft als antwoord op die vraag onderstaand artikel.

Voor missionair werkers
Door de coronacrisis zullen heel wat mensen van jullie thuisfront in de toekomst beter begrijpen wat het betekent om: – je familie en vrienden alleen via beeldbellen te zien en spreken – een kerkdienst on-line te volgen – voortdurend je handen te wassen – thuisonderwijs te geven – je kinderen niet in hun eentje buiten te laten spelen – je zorgen te maken over je zieke ouders bij wie je niet op bezoek kan. We zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje. Wellicht kunnen jullie vanuit je ervaring mensen in Nederland helpen en tips geven over hoe hiermee om te gaan. 

Voor missionair werkers die halsoverkop zijn teruggekeerd naar Nederland
De mensen en het werk waaraan je je met zoveel liefde hebt toegewijd heb je plotseling moeten achterlaten. Dit kan en heleboel emoties oproepen: – verdriet: ik moest weg zonder afscheid te kunnen nemen – schuld en schaamte: mocht ik de mensen daar wel in de steek laten? – boosheid: het liep juist zo goed met het werk, en nu … – angst: wie van mijn buren en collega’s gaan dood in dat land zonder goede medische zorg? – twijfel: hoe zit het met mijn roeping? heb ik iets gemist? – verwarring en onzekerheid: hoe moet dit verder met ons? 

Hoe ga je met deze gevoelens en gedachten om? 

• Veroordeel jezelf er niet om. Dat doet God ook niet. 

• Stop ze niet weg. Laat ze toe. Voel de pijn en het ongemak. 

• Praat erover met anderen. Binnen je gezin, met vrienden, met familie. 

• Zoek iemand die je vertrouwt en die echt kan luisteren. Stort bij die persoon je hart helemaal uit. Laat de tranen komen en droog ze niet meteen af (Allemaal via de telefoon of internet natuurlijk). 

• Als je van schrijven houdt: schrijf op wat er door je heengaat. 

• Praat en schrijf in het besef dat God je hoort en met erbarming naar je kijkt. 

• Neem tijd alleen om alles expliciet aan God te vertellen, daarna stil te worden en te luisteren naar wat Hij tegen je zegt. 

• Blijf goed voor jezelf en je huisgenoten zorgen: een vast dagritme, eten, slapen, ontspannen, wandelen. 

• Doe verder alleen wat echt nodig is. Houd even pas op de plaats. De zon gaat elke dag weer op en de vogels fluiten. 

• Vergelijk jezelf niet met zendingswerkers die in het gastland bleven. Ieder is anders, iedere situatie is anders. Vertrouw erop dat God je geleid heeft en leidt. 

Voor zendingswerkers die in hun gastland zijn achtergebleven
Misschien doe je gewoon je werk zoals altijd. Misschien ben je in huis opgesloten. Ongetwijfeld roept de situatie ook bij jullie van alles op. Een crisis in een land en cultuur die je (nog) niet helemaal vertrouwd zijn, komt extra hard binnen: – het lokale nieuws versta ik maar half of helemaal niet, wat gebeurt er allemaal? – waar haal ik eten als alle winkels dicht zijn en ik niet op straat mag? – wat als ik of mijn kinderen ziek worden? het dichtstbijzijnde goede ziekenhuis is honderden kilometers ver weg – waarom reageren mijn buren ineens zo anders? – mijn collega’s willen niet praten over hun gevoelens – wat moet ik daarmee? – had ik toch beter kunnen evacueren? – in Nederland zijn ze alleen met zichzelf bezig; snappen ze niet dat wij het hier veel moeilijker hebben? 

Hoe ga je hiermee om? 

• Hetzelfde als hierboven genoemd is over het omgaan met gevoelens en gedachten geldt voor jullie. Bovendien: 

• Probeer niet de hele dag het nieuws te volgen. Tweemaal daags een update is genoeg. 

• Wees mild voor jezelf en voor de ander die anders reageert of te druk is met zichzelf. 

• Misschien is dit de tijd om hulp van je buren te ontvangen, in plaats van zelf de hulpverlener te zijn. 

• Zendingswerkers helpen en redden graag anderen. Als dat nu even niet kan, probeer dan te ervaren dat je er mag zijn zonder dat je iets doet. 

• Als je superdruk bent, omdat meer werk op jou neerkomt: neem dan steeds de tijd om te eten, slapen en ontspannen. Niemand is er bij gebaat als jij ook instort. Stimuleer anderen hetzelfde te doen. 

Zelfzorg, zorg voor elkaar, zorg van professionals
De corona crisis treft ons allemaal! Daarom kunnen we beter dan in andere crises van elkaar begrijpen waar we doorheen gaan. Tegelijkertijd is er het risico dat we allemaal overprikkeld en overbelast worden en ons isoleren van elkaar. Deze crisis is geen sprint, maar een marathon. Dus nogmaals, blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen en zoek rust bij God. Mocht dat allemaal niet zo goed lukken, om wat voor reden dan ook, schroom dan niet om hulp te zoeken via Member Care Nederland (www.membercare.nl) of bij InTransit (www.intransit.nl). Via de telefoon of een ander online medium helpen we je graag.

Tekst: Corry Nap, missionair psycholoog bij InTransit / Foto: Pixabay

Overzicht van tijdelijke woonplekken voor zendelingen die terug komen naar Nederland

Nu veel zendingswerkers in verband met de Corona-crisis terugkeren naar Nederland, brengt Missie Nederland een overzicht van tijdelijke woonplekken in ons land onder de aandacht.

Interactieve kaart
Via deze interactieve kaart kunnen terugkomers op zoek gaan naar een goede plek. Op de kaart staan verspreid over Nederland circa 50 locaties, vooral in Midden-Nederland.

Prijzen lopen uiteen
Grootte en prijzen van de locaties lopen sterk uiteen. In Middelburg wordt een 6-persoons verblijf aangeboden met een indicatieprijs van €1.000,- per maand, in Bunschoten is een 5-persoons locatie beschikbaar voor €200 euro per maand. De meeste aanbieders vermelden (naast een indicatieprijs) echter dat de prijs in overleg is.

Het Corona-experiment van de kerk (hoe ging de beroemde zendeling James Fraser om met de uitdagingen die nu op ons af komen?)

Christelijke leiders over de hele wereld worden geconfronteerd met twee ongekende problemen terwijl ik dit artikel schrijf. Maar de bekende zendeling James Fraser werd al eerder geconfronteerd met deze twee problemen, en we kunnen veel leren van de manier waarop hij heeft gereageerd. Misschien zullen we achteraf zelfs terugkijken op deze dagen en God danken voor het grote coronavirus-experiment van de westerse kerk.

Ten eerste kunnen de meeste kerkleiders, als gevolg van overheidsbeperkingen gericht op het vertragen van de verspreiding van het coronavirus, de komende zondagen geen kerkdiensten houden met hun gemeente. Ten tweede kijken de meeste kerkleiders om dezelfde reden naar agenda’s die vol staan met afgezegde bijeenkomsten. Decennialang – zelfs eeuwenlang – is het voorspelbare antwoord van elke christelijke leider op de vraag “Hoe gaat het met u?” altijd al geweest: “Ik heb het druk”. Nu hebben christelijke leiders voor het eerst daadwerkelijk tijd. Gestrest? Natuurlijk zijn ze dat, want dit zijn zeker verontrustende tijden. Maar druk? Niet zozeer, waarop ik zeg: wauw. Gewoon wauw! Neem even de tijd om achterover te leunen en te genieten van deze uiterst zeldzame geur in de kerkgeschiedenis. Een kerk waarvan de leiders tijd hebben. Genoeg tijd inderdaad, om samen met de Heer een klein experiment uit te voeren.

Niet geheel ongekend

De uitdagingen waar de kerkleiders de komende weken voor staan, zijn misschien ongekend voor de westerse kerk, maar het is niet ongekend in de kerkgeschiedenis. De bekende zendeling James Fraser bevond zich in een vergelijkbare positie toen hij in de eerste helft van de twintigste eeuw het evangelie begon te verkondigen aan de heidense Chinese dorpsbewoners van Lisuland. Lisuland ligt enkele honderden kilometers ten westen van Wuhan, in de uitlopers van de Himalaya, zodat James Fraser vaak niet in staat was om zijn bekeerlingen in de meest bergachtige gebieden te bereiken. De winterse sneeuwval maakte het te gevaarlijk voor hem om met hen samen te komen in kerkdiensten. In het begin was hij gefrustreerd en zelfs boos op God, die de sneeuwval gemakkelijk had kunnen tegenhouden om zijn kerkdiensten door te laten gaan. Maar terwijl hij bad, raakte James Fraser ervan overtuigd dat God zich in het probleem bevond – het was een uitdaging van de Heer zelf. De Heer wilde dat hij een experiment zou uitvoeren namens het Lichaam van Christus. Ik geloof dat God ons nu terug wil sturen naar het experiment van James Fraser.

“Wat zou er gebeuren als ik besluit om de tijd die ik met deze Lisu’s zou doorbrengen, in plaats daarvan gebruik om te bidden voor deze mensen?”

James Fraser bedacht dat het hem drie tot vijf dagen zou kosten om kerkdiensten te houden in de hooggelegen dorpen van Lisuland – een of twee dagen om de bergen in te gaan, een dag om samen te komen, en dan een of twee dagen om weer naar beneden te gaan. Hij besloot om te ontdekken: Wat zou er gebeuren als ik besluit om de tijd die ik met deze Lisu’s zou doorbrengen, in plaats daarvan gebruik om te bidden voor deze mensen?

Voor James Fraser was dit meer dan een vluchtige tweet op sociale media. Het was geen o-zo-radicaal stuk van een kerkleider die graag wilde laten zien hoezeer hij deugt. Niemand wist, of gaf er iets om, hoe een zendeling zijn tijd in de uitlopers van de Himalaya doorbracht. Het was tussen James Fraser en God alleen, maar hij gaf zich volledig over aan zijn experiment. Hij bad drie tot vijf dagen voor elk van de hooggelegen dorpen in plaats van ze te bezoeken. Toen de lentezon de sneeuw had gesmolten, beklom hij de bergen om te ontdekken wat er was gebeurd. Geen enkele wetenschapper was ooit zo enthousiast om de petrischalen in zijn laboratorium te onderzoeken.

Geen zorgen meer

James Fraser ontdekte dat zijn bekeerlingen in de bergdorpen het goed hadden gedaan tijdens de wintermaanden waarin hij niet in staat was geweest een samenkomst te houden. Toen hij hen ontmoette, vroeg hij hoe het Bijbel lezen en hun gebedstijd was gegaan. Hij kwam tot de opmerkelijke conclusie dat zijn bekeerlingen in de hooglanden van Lisuland in de winter veel meer waren gegroeid dan zijn bekeerlingen in de laaglanden – de bekeerlingen die hij de hele winter had bezocht en bijeengebracht. Hij schreef zijn conclusie op: “Als twee dingen duidelijk in mijn gedachten opvallen, zijn ze ten eerste hoe ‘dwaas’ en ‘zwak’ onze nieuwe bekeerlingen zijn, en ten tweede dat God hen echt heeft uitgekozen”. Daarna was hij vastbesloten om zich nooit meer zorgen te maken als hij geen samenkomst met mensen kon houden, maar het altijd zou aangrijpen als een door God gegeven uitnodiging om in plaats daarvan voor mensen te bidden. “Als ik zou denken aan de menselijke manier, zou ik me zorgen maken over mijn bekeerlingen uit Lisu – bang voor hun terugval naar de aanbidding van demonen. Maar God laat me al mijn zorgen op Hem werpen. Ik ben niet bezorgd, niet nerveus. Als ik mijn zorgen voor mezelf had gehouden in plaats van ze aan Hem te geven, had ik nooit zo lang kunnen volharden in het werk – dan zou ik misschien zelfs nooit zijn begonnen. Maar als het in Hem is begonnen, moet het in Hem worden voortgezet.”

James Fraser heeft nooit de volledige resultaten van zijn gebedsexperiment gekend. Veel missiologen voeren de enorme opwekking die in de afgelopen vijftig jaar door China is gegaan, terug naar de opwekking die onder de bewoners van de hooglanden begon in de winters toen James Fraser thuisbleef en bad.

Ons onvermogen om de komende tijd samen te komen is juist een kans om, namens de mensen, tot God te komen

Mijn uitdaging

Als christelijke leider voel ik me nu een beetje gestrest dat ik de komende zondagen niet persoonlijk bij elkaar kan komen met de mensen die ik leid. Ik ben bezig met het bedienen van veel van hen via e-mail en sociale media. Ik ben bezig met de voorbereiding van online kerkdiensten, zodat ik ze de komende zondagen goed kan bedienen. Maar ik ben uitgedaagd dat ik veel meer kan doen om hen te dienen dan mijn pastorale drukte online te brengen. God moedigt niet alleen mij aan om mijn persoonlijke ontmoetingen de komende tijd over te brengen naar Skype- en Zoomgesprekken. Hij nodigt nu christelijke leiders over de hele westerse wereld uit om hun hele bediening te heroverwegen en hem te vertrouwen dat hun onvermogen om de komende tijd samen te komen, juist een kans is voor hen om, namens de mensen, tot God te komen.

Charles Spurgeon predikte dat “Gebed de slanke zenuw is die de spier van de almacht beweegt”. Laten we daarom, door Gods genade, de komende weken omarmen als een gelegenheid om samen te experimenteren en te ontdekken hoezeer dit waar is. Laten we deze kostbare dagen van pastoraal isolement niet verspillen. Laten we deze tijd op zo’n manier gebruiken, dat we later kunnen terugblikken op de lessen van de westerse kerk uit het grote coronavirus-experiment in gebed.

Bron: Think Theology

Dit artikel werd geschreven door voorganger Phil Moore uit Londen op thinktheology.co.uk. Citaten in dit artikel zijn afkomstig uit Eileen Crossman’s biografie van James Fraser, getiteld ‘Mountain Rain’ (1982) – pagina’s 133 en 198. In Nederland is het boek verkrijgbaar bij OMF Nederland, onder de titel ‘Als het regent in de bergen’. Een klassieker over gebed.

Door Phil Moore / Met toestemming overgenomen van Missie Nederland

Hopen op een vlucht naar huis (video)

Photo Wall Sailing Messengers / De Sailing Messengers zitten ‘vast’ in deze Egyptische jachthaven. Ze hebben besloten dat het het beste is om terug naar huis te gaan. Ze proberen met een vliegtuig terug naar Nederland te komen, maar het is de vraag hoe snel dat lukt. Marjolein vertelt dat de ambassade af en toe een berichtje stuurt als er ergens plaatsen zijn vrij gekomen. Maar dan moet je pijlsnel reageren want anders hebben anderen die plaats al weer ingenomen. Dus zorgen ze dat hun reisspullen klaar ligger om te kunnen vertrekken zodra het kan…

Bekijk de hele Photo Wall van de Sailing Messengers

Wycliffe Bijbelvertalers roept iedereen op om te bidden voor het Bijbelvertaalwerk, juist nu

Wycliffe Bijbelvertalers roept iedereen op om te (blijven) bidden voor het Bijbelvertaalwerk, juist in deze tijden. Wereldwijd gaan landen op slot en worden allerlei maatregelen genomen die impact hebben op het Bijbelvertaalwerk en de uitgezonden veldmedewerkers. In veel landen is de medische hulp niet zo goed geregeld als in Nederland.

Een aantal gebedspunten:

  • Bid voor veldmedewerkers (en hun gezin) en lokale collega’s wereldwijd. Bid voor wijsheid in het nemen van beslissingen.
  • Bid voor projecten die door het coronavirus stil liggen en voor creatieve oplossingen om het werk (deels) toch door te laten gaan. Gods Woord kent geen grenzen die door mensen zijn gemaakt.
  • Bid voor partnerorganisaties die beslissingen moeten nemen met gevolgen voor vertaalprojecten en ieder die daar aan meewerkt.
  • Dank dat Gods Woord geen grenzen kent.
  • Dank voor de technische mogelijkheden! Werk en diverse vertaalprojecten kunnen doorgaan!

Foto: Pixabay

Nederlandse zendingswerkers in Senegal zetten Corona-fonds op

Een aantal zendingswerkers (die verbonden zijn aan de organisatie CAMA Zending) in Senegal wil plaatselijke klinieken helpen zich goed voor te bereiden op een Corona-doorbraak in het land en vraagt nu donaties voor een noodfonds. Eén van hen – Jan Kievit – schreeft deze oproep:

Een hartelijke groet vanuit Senegal. Via sociale media en contacten met vrienden en familie zien we hoe het virus een ongekende impact heeft op de Nederlandse samenleving. We zijn verbonden in gebed voor de zieken, de gezondheidswerkers en alle mensen die thuis zitten.

Tegelijkertijd heeft de impact in Nederland ons ook wakker geschud voor de potentiële impact hier in Senegal. We zitten nu op ruim 50 officiële casussen, maar gelukkig zijn de scholen hier al een week dicht en bijeenkomsten verboden. Afgelopen vrijdag bleven de moskeeën dicht, een belangrijke stap in afremming van de verspreiding. We realiseren ons dat we een week à tien dagen hebben om ons voor te bereiden op de grotere verspreiding van Corona.

Met een instabiel gezondheidssysteem en mensen die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van dagelijkse- of wekelijkse handel verwachten we veel armoede en problemen bij het betalen van ziektekosten. Vanwege onze betrokkenheid bij christelijke gezondheidszorg zien we ook alle gebreken die daar zijn, en willen we deze klinieken helpen zich goed voor te bereiden.

Om die reden hebben we een Corona Noodfonds voor Senegal opgericht. We hopen in eerste instantie 10.000 euro – 25.000 euro op te halen om in deze nood te voorzien. We willen u vragen te overwegen dit fonds te steunen. In deze pdf leest u er meer over.

Verbonden in Christus,
Jan Kieviet
(Zendingswerker in Senegal)

Sommige jongeren op straat roepen ons nu na met ‘Corona’, in plaats van ‘Tubab’ (blanke)

Hoe maken Nederlandse zendingswerkers het – vaak ergens in een ver land – nu het Corona-virus de wereld in zijn greep heeft? Een paar dagen geleden spraken we Evelien.

Ongewoon stil
Ik ben momenteel in Senegal. De Corona-kwestie leeft zeker hier: straten zijn ongewoon leeg en vandaag – op belangrijkste moskee-/gebedsdag – blijft de roep voor gebed uit. Ongewoon stil dus. 

Corona in plaats van Tubab
Sommige jongeren op straat roepen ons nu na met ‘Corona’, in plaats van ‘Tubab’ (blanke). Je kunt je voorstellen dat we Tubab prefereren… de angst is dus zichtbaar en voelbaar. Ook het openbaar vervoer is minder beschikbaar, veel mensen blijven binnen uit angst. 

Grenzen dicht
De landsgrenzen dreigen dicht te gaan en daar heb ik persoonlijk mee te maken, omdat mijn man vandaag probeert terug te keren vanuit een buurland. 

Deuren MercyShips op slot
Het besef van de ernst daalde vooral bij ons in toen het schip van MercyShips – dat hier sinds juli in de haven ligt – haar deuren op slot deed en zieken overplaatste.

Positieve kant
Toch kijken we ook naar de positieve kant: we proberen – net als in Nederland – een weg te zoeken hoe we als christenen een baken van Licht in deze tijd kunnen zijn. 

NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’ 

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen  aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

Kinderuitgaven en Psalmen
Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen: 

  • De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes. 
  • Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creative opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren. 
  • Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.

Bestelwijze
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen.  Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Nederlandse vrijwilligers Hans & Tya in quarantaine bij Bethlehem


Begin maart werden Hans en Tya via de Near East Ministry (NEM) als vrijwilligers uitgezonden naar Jemima, een instelling voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Het is de tweede keer dat ze deze organisatie dichtbij Bethlehem helpen. Vorig jaar waren zij ook al via de NEM voor drie maanden in het veld. Vanwege het corona-virus pakt hun vrijwillige inzet nu heel anders uit. 

Als reactie op de corona-pandemie besloot Israël op vijf maart per direct de checkpoints bij de veiligheidsmuur te sluiten vanwege vier toeristen met corona-besmetting in Bethlehem. De Palestijnse Autoriteiten wilden hiermee voorkomen dat in de dorpjes om Bethlehem het virus ook zou toeslaan. Zodoende besloot de leiding van Jemima, op aanwijzing van de lokale autoriteiten, de dagbesteding te sluiten. Een groot deel van het personeel, dat in Bethlehem en omgeving woont, mag niet meer op het terrein van Jemima in het dorpje Beit Jala komen. Ze zijn wel erg betrokken op afstand, net als kerken en moskeeën die beide hulp bieden. De Palestijnse en Israëlische autoriteiten werken samen om corona te bestrijden. 

Op de post blijven
De hele instelling werd in quarantaine geplaatst. De werkers die op dat moment werkten moesten op hun post blijven en er kon niet meer gewisseld worden. Verschillende vaste lokale werkers waaronder de kok en de manager kunnen niet meer naar het werk komen. De korte termijn vrijwilligers Hans en Tya hebben ervoor gekozen om te blijven. Ze zetten zich in zoveel als ze kunnen. 

 
Dankbaar om te dienen
Vooralsnog duurt de quarantaine vijf weken volgens de richtlijnen van de Palestijnse Autoriteiten. Het is best ingrijpend om zo lang totaal van de buitenwereld afgesloten te zijn. We spraken met Hans en Tya via de wifi-verbinding. “Stel je voor dat we op het moment van de afgrendeling buiten het terrein waren, dan mochten we er niet meer in. We zijn heel dankbaar dat we hier kunnen zijn om te dienen, al zijn we al twee weken de poort niet uit geweest. We zijn ook heel blij met het appartementje in het gebouw dat voor een stuk privacy zorgt.”

Hans als ‘vliegende keep’
Er zijn momenteel 18 bewoners en 12 begeleiders, waaronder Hans en Tya. Een klein aantal medewerkers runt de woongroepen. Soms is dat maar 1 medewerker op 4 pupillen en dat is erg zwaar. Tya: “Omdat de kok buiten het terrein is, kook ik samen met een andere medewerker voor 30 personen. Ik doe de was in de wasserij en Hans wordt ingezet om assistentie te verlenen op de groep met mannen. Hij is een soort ‘vliegende keep’ om alles draaiende te houden. En dat gaat best aardig, ook al is het erg intensief.” 

Pianospel van boven
Er is een bewoonster die blind en autistisch is maar fantastisch piano speelt. Ze speelt klassieke werken van Brahms, Vivaldi en Chopin uit haar hoofd. Tya: “Ik hoorde haar pianospel en liep naar haar kamer toe. Ze speelde de melodie van het lied: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag.’ Dat ontroerde me en bemoedigde me. Een ‘parelmomentje’ alsof het pianospel rechtstreeks van boven kwam.”  


De luxe is over
In onze vrije tijd lezen we veel en als het mooi weer is zitten we in het zonnetje. We hebben honderd meter om heen en weer te lopen. Hans: “Een stukje appeltaart, een koekje of ander lekkers is er niet meer bij. Om de hoek is een supermarktje maar we mogen de poort niet uit. Alle luxe is helemaal over. Dat maakt dat je tevreden en dankbaar bent voor de kleine dingen. Als het erop aankomt, kun je zonder veel luxe leven en toch ook veel voldoening hebben. We gingen hier blanco heen om te dienen en dat staat nog steeds. We doen wat onze hand vindt om te doen.” 

Tya (1949) en Hans (1952) zijn als vrijwilligers via Stichting Near East Ministry als korte termijn vrijwilligers (Baanbrekers) uitgezonden naar Jemima. Ze zijn met pensioen en hebben in Nederland 6 dochters, 5 schoonzonen en 20 kleinkinderen achtergelaten.

Bron: NEM

#NietAlleen: Corona-huplvragers en -helpers bij elkaar brengen

Op de website NietAlleen.nl worden mensen die hulp nodig hebben door de gevolgen van het Corona-virus en -beleid, gekoppeld aan organisaties en kerken die hulp kunnen bieden. Op de website kunnen zowel hulpvragers als organisaties en kerken die willen helpen zich aanmelden: aanmeldformulier #NietAlleen.

Initiatieven kunnen worden aangemeld op de website. Deze zijn dan binnenkort te bekijken op de website. Particulieren kunnen die willen helpen, kunnen zich dan aanmelden bij een van de initiatieven die straks in het overzicht van de website terug te vinden zijn.