‘Dieper met de Geest = missionair actief zijn’

Misson Expo op Opwekking

Zending is onlosmakelijk verbonden met de Pinksterconferentie van Opwekking. Missionair zijn maar ook actief worden op het gebied van gerechtigheid, horen volgens Opwekking heel sterk bij het thema ‘dieper gaan met de Geest’. Op de zaterdag zullen op het hoofdpodium twee sprekers ingaan op dat opstaan voor gerechtigheid.

Dorina Nauta van Tear spreekt op zaterdagmorgen met als thema ‘Afgestemd op Gods missie’. Gary Haugen spreekt op zaterdagavond over ‘De ongewone passie van God’. Gary Haugen is oprichter en CEO van International Justice Mission (IJM), dat strijdt tegen slavernij wereldwijd.

In eigen hand
De verbondenheid met de grote opdracht ‘Maakt alle volken tot Mijn discipelen’ komt uiteraard ook sterk naar voren op de jaarlijkse MissionExpo, die bestaat uit de Expo-tent, de Mission Boulevard en de Mission Plaza. De organisatie van deze Mission Expo was de afgelopen jaren in handen van MissieNederland, maar is na het aflopen van het contract weer door Opwekking zelf opgepakt. Juist omdat de aandacht voor deze zendingsopdracht tot de kern van de missie van Opwekking behoort, geeft woordvoerster Maartje Dekens aan. “Als we ‘dieper met de Geest’ leven worden we ons bewust van het feit dat God ons in wil zetten als getuigen van wie Hij is en van Zijn koninkrijk. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest.”

Veel te beleven
Op die Missie Expo is ook dit jaar weer veel te beleven, met de insteek dat bezoekers geïnspireerd en betrokken raken. Een van de nieuwe dingen dit jaar is de ‘perfect match’ van OM, dat de opvolger is van het inmiddels bij velen bekende Global Village. Bij de ‘perfect match’ kun je op basis van je persoonlijkheid, voorkeur en wensen een zendingsprofiel laten maken. Daarmee kun je vervolgens heel concreet de verdere Missie Expo bezoeken.

Stichting Geloofsgesprekken staat op de Mission Plaza met een bank in de vorm van de letters FHL, Faith, Hope, Love. De bank nodigt uit om met iemand een geloofsgesprek te gaan voeren. LUME is een pas gelanceerde internationale vrouwenbeweging. LUME grijpt de pinksterconferentie aan om vrouwen te inspireren om hun geloof te delen en om een licht te zijn. Stichting Tjeko, die kinderen in arme landen de kans wil geven kind te zijn, staat dit jaar met een skelterbaan op de Misson Expo. Verder staat YfC er weer met een pannakooi en presenteert de MAF zich opnieuw met de pendeldienst.

Collectedoelen
Stichting Opwekking heeft ook weer tien (zendings)organisaties geselecteerd die meedelen in de opbrengsten van de collectes. Dit jaar zijn dat:

• Warm welkom voor en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers (Stichting Present)

• Ondersteuning levensonderhoud voor door droogte getroffen families in Kandahar, Afghanistan (Medair)

• Hulp aan kinderen op de Filippijnen die het slachtoffer zijn van cyberseks (IJM)

• Uitbreiding school en schoolontbijt in sloppenwijken in Goma, Congo (Action Uruma)

• Bijbelverspreiding in afgelegen gebieden Papoe-Nieuw-Guinea (MAF)

• Verbetering leefomstandigheden voor kinderen in Oekraïense weeshuizen (Stichting Plyskiv)

• Ondersteuning reizen naar Oost-Europa/ India om door muziek mensen hoop en vreugde te brengen te brengen (Stichting Love Revolution)

• Coachingsprogramma voor kerkleiders en hulp opzetten Bijbelstudiegroepen in Pakistan (VPE Zending)

• Ondersteuning voor training aan + 500 vrijwilligers, en Alpha aanbieden/uitbreiden binnen de rk-kerk (Alpha Nederland)

• Zendingswerk in Burkina Faso (Guardian Angels)

Foto: Stichting Opwekking