Eindelijk gaat Marijke naar ‘haar’ zendingsgebied

Overgenomen uit de nieuwsbrief van zendingsorganisatie Pioneers

Jaren geleden bad Marijke* (34), bewogen met mensen in gebrokenheid: ‘Zend mij’. Lang leek er niets te gebeuren en voelde het Midden-Oosten, wat haar hart heeft, als onbereikbaar. Marijke deelt haar verhaal van verlangen en vertrouwen op weg naar het zendingsveld.

‘Als kind voelde God voor mij ver weg, ook al groeide ik op in een gelovig gezin en hadden mijn ouders een levend geloof. Het moment dat ik zelf Zijn liefde voor mij echt aannam, was dan ook heel bijzonder en bevrijdend; ik was aanvaard, vergeven en geliefd! Een overgang van duisternis naar licht. Mijn verlangen om die liefde van Jezus met anderen te delen groeide. Gewoon in mijn dagelijkse omgeving en later ook in Zuid-Amerika, waar ik heb lesgegeven aan kinderen van zendelingen. Daar ervoer ik een diepe bewogenheid met de gebrokenheid van mensen die God niet kennen. Ik zag hoe het evangelie mensen verandert en merkte dat ik geen grotere vreugde ken dan Gods boodschap te mogen delen.’

Een onbereikbare wereld steeds dichterbij
‘Gods hart voor ongelovigen is zo groot. Hij wil dat iedereen Hem leert kennen. Tijdens een jaar bijbelschool werd Zijn opdracht om te gaan helder en ik gaf antwoord: ‘Hier ben ik, zend mij’. Maar jezelf beschikbaar stellen, betekent niet altijd dat er direct iets gebeurt. Ondanks mijn gebed, leek het zendingsveld in de jaren die volgden ver weg. Vooral het gebied waar ik speciale aandacht voor had – het zogenaamde 10/40-venster, waar de meerderheid van de moslims, hindoes en boeddhisten van de wereld woont – voelde voor mij als onbereikbaar.

Toch bleef mijn verlangen onverminderd groot. Twee jaar geleden kwam ik in contact met Pioneers, de start van mijn zoektocht naar waar God mij wilde gebruiken. Ieder mens is even kostbaar voor Hem en net zoveel waard bereikt te worden met het evangelie. De wereld lag als het ware open. Maar niet alle landen waren hetzelfde voor mij, de roeping binnen in mij voor het Midden-Oosten was er nog steeds! Een oriëntatiereis bracht die onbereikbare wereld dichterbij. Ik zag met eigen ogen hoe mensen in dat gebied werkelijk leven. Een moeilijke bewustwording van een realiteit die ver afstaat van ons dagelijkse leven hier. Maar de prachtige mensen die ik er ontmoette, mensen die het Licht nog niet kennen, maakten mijn verlangen sterker dan mijn twijfel.’

Iedere stap vraagt vertrouwen
‘Nu ben ik bezig met de laatste voorbereidingen om in het najaar te beginnen aan een taal- en cultuurstudie in de Arabische wereld. Met het vooruitzicht op een bediening in deze regio, het zendingsveld waarvan ik lang dacht er nooit te zullen komen. Ik weet dat ik het alleen niet kan. De Arabische taal is te moeilijk. Leven in het Midden-Oosten is te anders. En de omgeving daar te duister. Maar ik ga in Zijn naam en ik geloof dat God zal voorzien in alles wat nodig is. Ook al vraagt iedere stap om overgave en vertrouwen. Ik weet mij verbonden met Hem en met mijn broers en zussen over de cultuur- en landsgrenzen heen.’

*Omwille van haar privacy gebruiken we niet haar echte naam.

Bron: Pioneers Nederland
Foto: Pixabay