Het werk van TWR in West-Afrika

De regio West­-Afrika wordt begrensd door de Sahel in het noorden, de Sahara in het noordoosten, de Golf van Guinee in het zuidwesten en de Atlantische Oceaan in het westen. In de tweeëntwintig landen in West­-Afrika wonen meer dan 350 miljoen mensen. Een groot deel van hen leeft in moeilijk bereikbare gebieden en heeft nog nooit over Jezus Christus gehoord.

Radio is een belangrijk middel om deze overwegend islamitische volken met het Evangelie te bereiken. TWR heeft twee zenders in Benin om via de middengolf (MW) te kunnen uitzenden. Daarnaast worden de programma’s van TWR ook via diverse lokale FM­zenders uitgezonden, onder andere in Mali, Senegal en Ivoorkust.

‘Ik luister elke dag naar Radio Tahanint, uit Timboektoe. Via het programma De Weg naar Rechtvaardigheid in de Songhai-taal ontdekte ik de Bijbel. Mijn leven is totaal veranderd sinds ik
naar dit programma luister. Zo heb ik nu een betere relatie met de mensen om mij heen. En vooral: nu weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ik wou dat ik een Bijbel had die ik regelmatig kon lezen om Christus beter te leren kennen, want ik heb ontdekt dat Hij anders is dan andere profeten. Mijn leven is echt veranderd. Ik dank God voor dit alles.’
Luisteraar uit Mali

De Weg naar Rechtvaardigheid
De radioserie De Weg naar Rechtvaardigheid is speciaal gericht op mensen met een islamitische achtergrond en start met wat moslims al weten: de schepping, de aartsvaders en andere verhalen uit het Oude Testament. De serie eindigt met Jezus Christus, de Zaligmaker. De Weg naar Rechtvaardigheid maakt het verzoeningsverhaal duidelijk voor moslim­-luisteraars. Regelmatig reageren zij op de uitzendingen via telefoon, sms of sociale media. Ook zijn er luistergroepen gevormd waar luisteraars elkaar ontmoeten en discussiëren. Deze groepen bieden een goede gelegenheid om het Evangelie verder uit te leggen.

 

Het Evangelie voor de Soninke
Het volk van de Soninke is nog niet bereikt met het Evangelie. De 2,7 miljoen Soninke wonen verspreid over verschillende landen in West-­Afrika, maar de grootste groep woont in Mali. In de 11e eeuw werden de Soninke gedwongen de islam aan te nemen. Tegenwoordig is de islam dan ook erg verweven met hun cultuur. Zoals bij veel Afrikaanse stammen, combineren veel Soninke de islam met het animistische geloof. Er zijn slechts enkele christenen (0,3%), en mensen die Christus aannemen worden vaak vervolgd door stamgenoten. TWR wil de programma’s De Profeten en De Weg naar Rechtvaardigheid in de komende drie jaar vertalen en uitzenden. We hopen in het laatste jaar ook getuigenissen van luisteraars aan de uitzendingen te kunnen toevoegen.

‘Ik luister regelmatig naar De Weg naar Rechtvaardigheid en het is me tot steun. Ik dank de Heere Jezus Christus; er is niemand op aarde die de mensen van Senegal kan redden dan Hij. Maar hoe kan Jezus redden als niemand gehoord heeft, en hoe kan iemand horen als niemand verkondigt? Daarom hebben we mensen zoals u nodig, die het Woord brengen via de radio. Als het mogelijk is om het bereik van dit programma uit te breiden, dan zullen veel meer mensen
het horen. Ik dank de Heere Jezus dat Hij Radio Aqoolaand en TWR gebruikt om dit programma uit te zenden in Senegal.’
Luisteraar uit Senegal

Mogelijke afstammelingen Bijbelse stam Dan horen het Evangelie in hun moedertaal
Zendeling Bram Krol kwam jaren geleden in aanraking met de stam Dan, in Ivoorkust. Hij ontdekte in hun religie grote raakvlakken met de Boeken van Mozes. Deze stam droeg niet alleen de naam Dan, maar leek – ook in hun gedrag en gebruiken – af te stammen van
de stam waarover de Bijbel spreekt. Het gebied van de stam Dan in Ivoorkust en Liberia is weinig ontwikkeld, de meeste mensen zijn er analfabeet en spreken geen Frans. Veel dorpen zijn alleen over smalle zandpaden te bereiken, maar in de regentijd zijn deze paden onbegaanbaar. De weinige grotere wegen naar het gebied, zijn slecht en moeilijk begaanbaar. Radio is dan ook een waardevol hulpmiddel om in dit gebied het Evangelie in de moedertaal te laten klinken!

De boodschap van Hoop verandert levens ingrijpend
Tijdens de burgeroorlogen in Liberia werd de toenmalige evangelische zender geplunderd. Het duurde vijfentwintig jaar voordat het Evangelie weer klonk in de taal van deze stam, het Yacouba. Via stichting Facilite werkt Bram Krol samen met TWR en sinds 2018 zijn er opnieuw uitzendingen! Veel luisteraars zijn mateloos geïnteresseerd in de boodschap die ze in de programma’s horen.

‘Ik zag met eigen ogen dat de programma’s voor de stam Dan vreugde brengen in het leven van deze mensen.’
Directeur van Radio Rurale de Bin-Houye

Mogelijk kunnen de uitzendingen in de toekomst worden uitgebreid naar het gebied waar de Touba leven (400.000 mensen). Deze zeer nauw verwante stam spreekt een dialect van het Yacouba. Vanwege de grote armoede in het gebied zijn er weinig radio’s, maar
de mensen laten zich hierdoor niet ontmoedigen. Tijdens de uitzendingen verzamelen ze zich rondom de weinige beschikbare toestellen om geen woord te missen. Direct vanaf het begin werden mensen zo geraakt door wat zij hoorden dat dit leidde tot bekeringen. De uitzendingen roepen bij de mensen een honger op naar verlossing en naar het kennen van God, maar er zijn ook maatschappelijke gevolgen. Velen hebben het occultisme verlaten en anderen zijn gestopt met de brute praktijk van meisjesbesnijdenis. Ook zijn er luisteraars gestopt met hun gewelddadige, criminele activiteiten.

Dit artikel en de gebruikte foto’s zijn met toestemming overgenomen uit het april-nummer van Missie & Media Magazine (het blad van TWR Nederland, dat je hier in z’n geheel kunt doorbladeren).