Indrukwekkend: In deze West-Afrikaanse kerk gaan de kinderen de volwassen voor in het geloof

B-Twien Clicks

Ayanna*, een vrouw uit een land in West-Afrika, bezocht een paar jaar geleden een kerkdienst, waar ze zag dat mensen genezen werden na gebed. Ze was toen niet in haar eigen dorp, maar toen ze daar terug kwam, vertelde ze wat ze had gezien had. Ze stuurde bovendien een brief naar de voorganger van de dienst die ze bezocht had, om te vragen of deze ook in haar dorp voor de zieken wilde bidden.

Kinderen
De voorganger kwam naar het dorp en er werden al gauw samenkomsten belegd. Er kwamen vaak honderden mensen op af. Na enige tijd viel het op dat er maar weinig bezoekers hun leven aan God wilden geven. Dat gold echter níet voor de kinderen; zij bleven trouw komen.

Heilige Geest
Daarom ontstond bij de initiatiefnemers het idee om zich vooral op de kinderen te richten. Er werd wekelijks een Kids Club georganiseerd, gevolgd door een kerkdienst. Op een dag stortte God de Heilige Geest uit over de kinderen. Vanaf die tijd vormen de kinderen de basis van de kerk. Hun ouders – vaak met een moslim-achtergrond – proberen de kinderen er weg te houden, maar de kinderen houden net zo lang vol tot hun ouders het verzet opgeven.

Volwassenen volgen
Er komen nu ongeveer 60 kinderen naar de Kids Club en zo’n 20 volwassenen naar de kerk. Er lijkt momenteel iets te veranderen in het dorp. Langzaam maar zeker volgen steeds meer volwassenen het voorbeeld van de kinderen. De afgelopen weken hebben 6 dorpelingen hun leven aan Jezus gegeven.

Bron: Onze contactpersoon in West-Afrika / * Ayanna is een gefingeerde naam / Foto: (c) B-Twien Clicks (vanwege de veiligheid hebben we een foto gebruikt waar niet de kinderen uit het artikel op staan, deze foto dient slechts als illustratie)