#NietAlleen: Corona-huplvragers en -helpers bij elkaar brengen

Op de website NietAlleen.nl worden mensen die hulp nodig hebben door de gevolgen van het Corona-virus en -beleid, gekoppeld aan organisaties en kerken die hulp kunnen bieden. Op de website kunnen zowel hulpvragers als organisaties en kerken die willen helpen zich aanmelden: aanmeldformulier #NietAlleen.

Initiatieven kunnen worden aangemeld op de website. Deze zijn dan binnenkort te bekijken op de website. Particulieren kunnen die willen helpen, kunnen zich dan aanmelden bij een van de initiatieven die straks in het overzicht van de website terug te vinden zijn.