Home / Organisaties / Ethnos360

Ethnos360

Onze methodologie:
Door samen te werken met een Global Partner-netwerk blijven we verenigd in onze doctrine, ons doel en onze methodologie.

Ethnos360 werkt onder de minst- en onbereikte volken:
In meer dan 6000 bevolkingsgroepen over de hele wereld is er geen kerk, noch is daar werk gaande om gemeenten te stichten. Dit zijn de volken waar Ethnos360 zich op richt.
Ethnos360 werkt in de cultuur en taal van de bevolkingsgroep:
De cultuur en taal van deze bevolkingsgroepen hebben hen geïsoleerd van het Evangelie. Zendelingen leren de cultuur en taal van de mensen om hen goed te begrijpen en door hen begrepen te worden binnen de context van die cultuur. Dit om het Evangelie duidelijk te kunnen verkondigen en om effectief gemeenten te stichten.

Ethnos360 vertaalt de Bijbel:
Als gelovigen willen groeien in geestelijke volwassenheid dan hebben ze Gods Woord nodig om het te kunnen lezen en het te kunnen bestuderen. Het vertalen van de Schrift in de moedertaal van de mensen is essentieel net als alfabetisering als de mensen niet kunnen lezen en schrijven.

Ethnos360 geeft fundamenteel Bijbels onderwijs:
Onbereikte bevolkingsgroepen hebben geen idee van de God van de Bijbel. Dit betekent dat Bijbelonderwijs op dezelfde plaats moet beginnen als waar God begon: Bij het begin. Chronologisch Bijbels onderwijs biedt een basis voor het begrijpen van God’s karakter en Zijn verlossingsplan.

Ethnos360 leidt gemeenten naar volwassenheid:
Evangelisatie is slechts het begin. Ethnos360 en het Global partner netwerk zetten zich in om gemeenten naar volwassenheid te leiden. In de context van een volwassen gemeente hebben we het over een gemeente waar gelovigen het discipelschap zelf voortzetten, waar inheemse oudsten zijn aangesteld en waar de gemeente zichzelf voortplant. 

Papoea-Nieuw-Guinea 40 uur