Home / Organisaties / OMF Nederland

OMF Nederland

PIONIEREN Wij zetten ons in om onbereikte bevolkingsgroepen in Oost-Azië te bereiken met het evangelie. Dat doen we op plaatsen waar geen kerk, organisatie of individu aanwezig is om de bevolking te bereiken door een lange termijnaanpak. We doen dit op veel verschillende manieren. Onze zendingswerkers zijn onder andere betrokken bij evangelisatie, gemeentestichting, onderwijs, en op veel plekken ook als beroepskracht.

GEMEENTEOPBOUW EN DISCIPELSCHAP Wij ondersteunen kleine lokale kerken in gebieden waar weinig christenen zijn. Wij helpen hen geestelijk te groeien, onder andere door discipelschapstraining en Bijbelstudie. Bovendien motiveren wij hen om het evangelie te verspreiden onder hun eigen bevolking en onder andere bevolkingsgroepen.

MOBILISATIE Wij helpen mensen op weg om als zendingswerker naar Oost-Azië te gaan. Daarnaast laten wij christenen en kerken zien hoe zij vanuit Nederland betrokken kunnen zijn bij het zendingswerk in Oost-Azië. OMF begeleidt ook (jonge) mensen in hun vragen over roeping over zending, ongeacht of God hen leidt naar Oost-Azië

Media

Penningmeester OMF Nederland
Nederland 1 - 2 uur Long Term
Indonesië Long Term
Onderwijsassistent basisschool Ondersteun zendingswerkers en hun kinderen OMF Nederland
Thailand Short Term
Zendeling onder de minst bereikte volken Deel je uit wat jij gekregen hebt? OMF Nederland
Vietnam Long Term
Taiwan 20 uur Long Term
China Long Term
Filipijnen Long Term
Indonesië Long Term
Leerkracht voor zendingskinderen Zendelingen ondersteunen in hun missie! OMF Nederland
Thailand Short Term
Japan Long Term
  • 1
  • 2