Home / Organisaties / OMF Nederland

OMF Nederland

PIONIEREN Wij zetten ons in om onbereikte bevolkingsgroepen in Oost-Azië te bereiken met het evangelie. Dat doen we op plaatsen waar geen kerk, organisatie of individu aanwezig is om de bevolking te bereiken door een lange termijnaanpak. We doen dit op veel verschillende manieren. Onze zendingswerkers zijn onder andere betrokken bij evangelisatie, gemeentestichting, onderwijs, en op veel plekken ook als beroepskracht.

GEMEENTEOPBOUW EN DISCIPELSCHAP Wij ondersteunen kleine lokale kerken in gebieden waar weinig christenen zijn. Wij helpen hen geestelijk te groeien, onder andere door discipelschapstraining en Bijbelstudie. Bovendien motiveren wij hen om het evangelie te verspreiden onder hun eigen bevolking en onder andere bevolkingsgroepen.

MOBILISATIE Wij helpen mensen op weg om als zendingswerker naar Oost-Azië te gaan. Daarnaast laten wij christenen en kerken zien hoe zij vanuit Nederland betrokken kunnen zijn bij het zendingswerk in Oost-Azië. OMF begeleidt ook (jonge) mensen in hun vragen over roeping over zending, ongeacht of God hen leidt naar Oost-Azië

Media

Evangelist onder onbereikte bevolkingsgroep Is Jezus jouw passie, en heb je hart voor de wereld? OMF Nederland
Myanmar (Birma) Long Term
Kinderwerker Isaan 'Laat de kinderen tot Mij komen', zegt Jezus. Ook de kinderen in Thailand. OMF Nederland
Thailand Long Term
China Long Term
Leerkracht voor zendingskinderen Zendelingen ondersteunen in hun missie! OMF Nederland
Thailand Short Term
Japan Long Term
Academicus / onderzoeker – Oost-Azië Teaching / Lecturing, Professionals, Urban, Young Adults and Students, Personal Discipleship OMF Nederland
China 40 uur Long Term
Dienen van armen in Bangkok Church Planting, Community Development, Buddhists, Poor OMF Nederland
Bangkok 40 uur Short Term
Bangkok Short Term
Thailand 40 uur Long Term
  • 1
  • 2