Home / Organisaties / Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie in beweging voor God! Al bijna zestig jaar helpt de organisatie om via kerken de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Internationale teams trekken er over land of zee op uit. Het meest bekend in Nederland is OM wellicht door het boekenschip LOGOS HOPE.

Er zijn momenteel meer dan 3.000 fulltimers, waaronder circa 155 Nederlanders, aan het werk in meer dan 110 landen. Tijdens vakantieperioden groeit het aantal werkers met een paar duizend jongeren die met onze acties meegaan. Het merendeel van de OM-werkers is afkomstig uit zowel reformatorische als evangelische kerken. Jongeren die voor een half jaar tot twee jaar met OM weg gaan doorlopen het GLOBAL ACTION-trainingsprogramma. Ze doen mee met evangelisatiewerk, hulpverlening en ondersteunende activiteiten en groeien zo in praktisch discipelschap. Anderen worden uitgezonden om op het veld hun beroep uit te oefenen en evangelisatie te doen.

 

Media

Church planter in Albania Operatie Mobilisatie
40 uur Long Term
Registered Nurse Onboard MV Logos Hope Operatie Mobilisatie
40 uur Long Term