Stichting 3xM

De missie van 3xM is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus via TV en sociale media. 3xM richt zich vooral op landen waar het moeilijk is het evangelie te vertellen (10/40 window). Uniek in de aanpak van 3xM is het samenbrengen van kerkleiders, de combinatie van TV programma’s en sociale media. Daarnaast combineert de organisatie sociale problematieken zoals hiv / aids, huiselijk geweld, drugsgebruik en misbruik vrouwen met het evangelie. 3xM wil programma’s (laten) maken die een groot bereik hebben. Via nazorg bieden ze kijkers, luisteraars of website bezoekers hulp aan en helpen hen om Christus te leren kennen.

CAMA Zending

Nog steeds hebben 3 miljard mensen niet of nauwelijks van Jezus gehoord. CAMA Zending maakt Jezus zichtbaar waar Hij niet gezien wordt, door zendelingen uit te zenden en lokale gemeentestichters te ondersteunen.  Om Jezus zichtbaar te maken zendt CAMA Zending zowel gemeentewerkers als beroepskrachten uit en ondersteunt zij lokale gemeentestichters onder onbereikte volken. CAMA Zending doet dat samen met een betrokken achterban van kerken, individuen en ondernemers in Nederland.

Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland zet zich in voor taalanalyse, Bijbelvertaling en alfabetisering met als doel dat mensen wereldwijd toegang krijgen tot de Bijbel in hun eigen taal. Wycliffe draagt daaraan bij met het werven van gebedssteun, financiële middelen en veldwerkers. De missie van de Bijbelvertaal organisatie is: “Onze missie is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Om dit mogelijk te maken betrekt Wycliffe Nederlandse christenen en plaatselijke gemeenten bij het wereldwijde werk. Daarnaast bemiddelen we tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en partnerorganisaties buiten Nederland.”

Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie in beweging voor God! Al bijna zestig jaar helpt de organisatie om via kerken de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Internationale teams trekken er over land of zee op uit. Het meest bekend in Nederland is OM wellicht door het boekenschip LOGOS HOPE. Er zijn momenteel meer dan 3.000 fulltimers, waaronder circa 155 Nederlanders, aan het werk in meer dan 110 landen. Tijdens vakantieperioden groeit het aantal werkers met een paar duizend jongeren die met onze acties meegaan. Het merendeel van de OM-werkers is afkomstig uit zowel reformatorische als evangelische kerken. Jongeren die voor een half jaar tot twee jaar met OM weg gaan doorlopen het GLOBAL ACTION-trainingsprogramma. Ze doen mee met evangelisatiewerk, hulpverlening en ondersteunende activiteiten en groeien zo in praktisch discipelschap. Anderen worden uitgezonden om op het veld hun beroep uit te oefenen en evangelisatie te doen.