Scherm­afbeelding 2024-02-20 om 12.12.22.png
werken bij WEC
WEC staat voor Wereldwijde Evangelisatie voor Christus. WEC Nederland is onderdeel van WEC International, een zendingsorganisatie die het Evangelie van Jezus Christus wil verkondigen op plekken waar dit nog niet of nauwelijks is gebeurd.

Passie, missie en visie

De primaire focus van WEC is gemeenten stichten waar die nog niet zijn. Hierbij werken we vanuit deze passie, missie, visie en waarden:

Onze passie is God liefhebben met hart, ziel, verstand en kracht; precies zoals Jezus ons leerde.

Onze missie is de nog niet bereikten met het Evangelie van Christus bereiken; hiervoor faciliteren we het uitzenden van zendelingen door hen te mobiliseren, toe te rusten en te ondersteunen.

Onze visie is:

Omzien naar de onbereikten
We willen het Evangelie delen met mensen die nog niet of nauwelijks van Jezus hebben gehoord. Dit doen we door de boodschap en de liefde van Christus voor te leven.

Gemeenten stichten
We zetten ons in om gemeenten te laten ontstaan en tot groei te brengen binnen de eigen cultuur en met de mogelijkheid om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen.

Werven voor zending
We willen de Kerk in Nederland inspireren en toerusten tot een sterkere betrokkenheid bij zending.

Waarden

Dit zijn de waarden die ons verbinden:

Geloof
God is ons vertrouwen waard. We zijn volledig afhankelijk van Hem in alles wat we dagelijks nodig hebben, maar ook voor onze bedieningen. We vertrouwen erop dat Hij zijn geopenbaarde doelen zal vervullen ondanks tegenstand, moeilijkheden en schijnbare onmogelijkheden.

Heiliging
God is heilig en heeft ons naar Zijn beeld geschapen. Het is onze wens om Hem te behagen in elk deel van ons leven door de kracht van de Heilige Geest.

Opoffering
Christus liefhebben is onze belangrijkste passie. Het kruis, met zijn principes van het ontkennen van het eigen zelf en het verliezen van je leven om anderen te zegenen, is een bepalend symbool van het leven als een volgeling van Christus.

Gemeenschap
Wij zijn een gemeenschap van mensen met verschillende achtergronden en culturen, die de diversiteit van de wereldwijde kerk weerspiegelen. We zijn verenigd door één Hoofd: onze Heer Jezus Christus, en maken deel uit van één Kerk: zij die onze Heer Jezus Christus liefhebben in oprechtheid en waarheid. Onze eenheid in Christus maakt het mogelijk om samen als broeders en zusters te dienen.

Meer informatie & contact