Over OnMission / Missionair leven

Het platform ‘OnMission’ gaat over mensen die onder de indruk zijn van Jezus Christus. Van zijn boodschap en zijn voorbeeld. Ze geloven hem op zijn woord en delen dat geloof overal in de wereld. Dat is hun missie.

Een aantal Nederlandse zendelingen volgen we op de voet met verhalen, video’s en foto’s. Ook brengen we nieuws over zending en werken we aan een overzicht van vacatures in zending en missionair werk.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Marcus 16:14-18, Lucas 24:44-49, Handelingen 1:4-8 en Johannes 20:19-23