23 april: 3e editie OMF Mission Event (locatie: Henschotermeer)

Bericht van OMF:

Inspirerend Mission Event voor jong en oud

MIND YOUR STEP…

Zaterdag 23 april is het zover!
De derde editie van het OMF Mission Event!

Adres: Henschotermeer, De Heygreaeff 2, Woudenberg.
Datum en tijd: 23 april 2022 van 10.00 tot 17.00 uur.

Je leven vliegt voorbij, het voelt soms alsof je op een loopband staat op Schiphol en je automatisch door de dagen en jaren heen rolt. En dan hoor je opeens ‘Mind your step’, let op wat er nu gaat komen. Want er is namelijk meer dan dit leven hier, er zijn andere mensen die ook zo hun leven leven, maar wat weet jij van hen? En wat hebben jullie met elkaar te maken?

In een wandeling rond het Henschotermeer nemen we je mee van de loopband af. We nemen je mee in een ontdekkingstocht langs andere landen, andere bevolkingsgroepen en attenderen jou erop: Mind your step. Welke stap mag jij, samen met God, gaan zetten?

Het programma
Het belooft een boeiende en interactieve dag te worden waarop zending – door een belevingsroute, verhalen, aanbidding en een ontmoetingsplein – heel dichtbij komt. Welkom op 23 april 2022 tussen 10.00 tot 17.00 uur aan het Henschotermeer, De Heygreaeff 2, Woudenberg. (Aanmelden verplicht.)

Ontvangst
Wanneer je binnenkomt bij Toegang 2 (zie plattegrond) wordt je ontvangen door OMF’ers die je voorzien van koffie of thee. Ook geven zij je meer informatie en helpen ze je op weg.

Wandelroute met stations
Er is een wandelroute uitgestippeld met verschillende stations. Bij elk station sta je stil bij een element van zending. Deze stations zijn afwisselend en gericht op zowel inhoud als ervaring. Je gaat alle zintuigen gebruiken: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Het programma speelt zich geheel buiten af.

Ontmoetingsplein
De route eindigt op het ontmoetingsplein. Hier staan verschillende stands met informatie over zending. Wanneer je interesse hebt om je te oriënteren op (uit)zending naar Oost-Azië zijn hier OMF’ers aanwezig die open staan voor een gesprek. Ook is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en is er een nieuw kinderboek verkrijgbaar. Daarnaast verzorgt OMF collega Matt live aanbiddingsmuziek en is er mogelijkheid voor het nuttigen van een versnapering.

Kinderen van harte welkom
Ouders en kinderen kunnen een groot deel van de dag samen optrekken. De wandelroute is hiervoor heel geschikt. De kinderen krijgen een paspoortboekje met verschillende opdrachten. Aan het einde van de route is er een speeltuin waar kinderen terecht kunnen.

Gratis
Deelname aan de dag is gratis. We delen graag uit van wat God ons schenkt. Mocht je financieel willen bijdragen, dan kun je een gift overmaken of iets achterlaten in de donatie box. Koffie, thee en limonade zijn gratis verkrijgbaar.

Eten en drinken
Tijdens het event zijn de facilitaire voorzieningen van Henschotermeer open. Je kunt gebruik maken van de horeca en de toiletten op het terrein.

Aanmelden
We zien ernaar uit om jou/jullie te ontmoeten en deze dag samen te beleven. Het is verplicht om jezelf en eventuele familieleden aan te melden voor een tijdsvak op omf.org/nederland/missionevent

Godsdienstdocent Wilbrand Rakhorst praat met leerlingen over geloof aan de hand van bekende pop-liedjes (en heeft er ook een website bij gemaakt: muziekbijbel.nl)

Is het mogelijk om met niet-christelijke jongeren in gesprek te gaan over een bijbelverhaal? Wilbrand Rakhorst creëerde de website www.muziekbijbel.nl en gelooft dat muziek een grote rol kan spelen.

Als leraar Godsdienst in het voortgezet onderwijs heeft Wilbrand Rakhorst goede ervaringen met het gebruik van muziek in het geloofsgesprek met jongeren. “In het lesprogramma van de eerste drie klassen komen jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme aan bod. Een van de onderwerpen die besproken wordt zijn rituelen in de kerk. Daaronder valt ook het gebed. Er zijn klassen die niets liever willen dan het Onze Vader leren, maar er zijn ook groepen die toch een bepaald vooroordeel hebben bij bidden. De meeste leerlingen houden wel van muziek. Daarom zette ik zes seculiere versies van het Onze Vader naast elkaar. Van een Cliff Richard-hit tot Nigeriaanse blues en een ‘schreeuwversie’ van Nina Hagen.”

Meebidden

“Na uitleg over de betekenis van het Onze Vader vroeg ik de klas de verschillende versies te beluisteren en een vertolking te kiezen die zij het beste bij de inhoud van het gebed vonden passen. Op deze manier moesten de kinderen heel diep nadenken over de inhoud en welke klik de muziek er mee maakt. Na deze uitwisseling stelde ik nog diepere vragen. Welke gebedszin uit het Onze Vader spreekt je het meeste aan en welke het minste en waarom? Na zo open met elkaar gesproken te hebben is het voorgekomen dat klassen vroegen of ze met mij het Onze Vader mochten meebidden.”

Lesopzet – voorbeeld

1. Bestudeer de inhoud van het Onze Vader en leg uit wat er volgens jou instaat.
2. Je krijgt een aantal popuitvoeringen van het Onze Vader te horen, maak een top zes van de uitvoeringen die jij het mooiste vindt. Aansluitend groepsbespreking.
3. Maak een tweede lijst waarin je aangeeft welk lied volgens jou het beste aansluit bij het Onze Vader. Welke zinnen passen bijvoorbeeld het beste bij de stijl van de muziek. Krachtige woorden bij krachtige muziek etc. Aansluitend groepsbespreking.
4. Welke zinnen uit het Onze Vader zijn voor jou het meest en het minst belangrijk. Leg uit.

Gebruikte songs:
Charlotte Church – The Lord’s Prayer
Lisa Gerrard – Abwoon (Aramese versie)
Nigeria special vol.2 – The Don Isaac Ezekiel combination – The Lord’s Prayer
Siouxsie and the Banshees – The Lord’s Prayer
Cliff Richards – The Millennium Prayer
Nina Hagen – Vater Unser

Mogelijkheden

“Dezelfde methodiek kun je bijvoorbeeld toepassen op het thema ‘Geloofsbelijdenis’. De eerste zin ‘Ik geloof in God de Vader’ is in allerlei songs terug te vinden.”
Andere mogelijkheden om jongeren over geloofsthema’s te praten aan de hand van muziek:
-Kanye West met Jesus walks. Hij komt hierin op voor het zingen over Jezus in de rap en neemt daarin gelijk de strijd van Martin Luther King mee.
-Mary Mary met Shackles. Hierin zijn onderdelen van een psalm verwerkt.
-Leonard Cohen met Hallelujah. Dit lied heeft hij opgedragen aan God en gaat over Saul, David en Bathseba en Simson en Delilah, over macht en verleiding in de Bijbel.
-Nicky Minaj met Freedom. Hierin zingt ze dat mensen tegenwoordig zo ondankbaar zijn en zelfs niet dankbaar zijn voor het kruis.

Kijk voor veel meer opties op www.muziekbijbel.nl

Foto: Pixabay

30 dagen bidden tijdens de ramadan (1 april tot en met 30 april 2022)

Zendingsorganisatie Frontiers organiseert ook dit jaar ’30 dagen bidden voor moslims’ (dit jaar van 1 april t/m 30 april). Zo introduceren ze de actie zelf:

Je hebt een relatie met je hemelse Vader. Dat gun je moslims ook. Daarom wil je voor ze bidden. Zeker tijdens de ramadan, als zij extra op zoek zijn naar de waarheid. Daarom bidden christenen wereldwijd al 30 jaar tijdens de ramadan voor moslims met de 30 Dagen Gebedsgids. In de 30 dagen Gebedsgids lees je dagelijks een verhaal dat een volk uit de moslimwereld dichterbij brengt, met specifieke gebedspunten voor dat volk. In deze gebedsgids kijken we terug op 3 decennia 30 Dagen Gebed.

We streven we ernaar om te bidden voor gemeenschappen waar we nog niet of niet genoeg voor hebben gebeden. Een aantal dagen gaat over groepen waar we in het verleden voor hebben gebeden. We willen zo de impact van onze gebeden laten zien en delen wat God aan het doen is in deze gemeenschappen. De gids is binnenkort beschikbaar als boekje of pdf-bestand. Ook versturen we verkorte gebedspunten via WhatsApp. Vanwege het jubileum, ontvang je bij je bestelling een gratis gebedsgids voor kinderen.

Op de website van Frontiers vind je hierover meer informatie 

Foto: Frontiers

Afghanistan en Somalië minst bereikt met Evangelie volgens nieuwe ranglijst GlobalRize

(Dit artikel is een persbericht van Global Rize)

GlobalRize heeft de nieuwe ranglijst onbereikten uitgebracht. Hierop staan de 16 landen* waar minder dan 1% van de bevolking christen is. Deze landen hebben samen meer dan 600 miljoen inwoners. Ongeveer een kwart van deze mensen spreekt Arabisch, een kwart Bengaals, een kwart Turks of Farsi, en een kwart spreekt een kleinere taal. De twee landen waar het percentage christenen het laagst is, zijn Afghanistan en Somalië, waar slechts 0,02% van de bevolking christen is. Vrijwel alle landen op de lijst zijn islamitisch. De enige uitzondering is Noord-Korea, op de 10e plaats. 


Arabische wereld
De lijst wordt gedomineerd door de Arabische wereld: acht van de zestien landen op de lijst zijn Arabisch. Dit geeft weer hoezeer de islam overheersend is in de Arabische wereld. In al deze landen is er een grote christelijke aanwezigheid geweest, maar in de loop van de geschiedenis is die steeds verder teruggedrongen. Dat proces zet zich nog steeds voort. Zo staat nu Irak op de lijst met een bevolking die voor 0,4% christelijk is. Dat was in 2010 nog 1,6%. 

Er zouden nog meer Arabische landen op de lijst staan als er alleen naar de lokale bevolking gekeken werd. In enkele landen, zoals Saoedie-Arabië, is er een vrij hoog percentage van de inwoners christen door grote aantallen buitenlanders die er permanent wonen. Tegelijkertijd is de Arabische bevolking vrijwel zonder uitzondering moslim. De laatste jaren zijn er wel steeds meer huiskerken in de Arabische wereld waar ook christenen komen die tot geloof zijn gekomen vanuit een moslimachtergrond. Maar het gaat nu nog om zulke kleine getallen dat het nauwelijks invloed heeft op het totale percentage christenen in de Arabische wereld.

Landen met problemen
Opvallend aan de lijst met onbereikte landen is dat er veel landen op staan met grote problemen. Bij de top-3 van de lijst is dat heel duidelijk. Afghanistan heeft het afgelopen jaar weer een Taliban-regime gekregen. Er zijn meer dan twee miljoen Afghaanse vluchtelingen, en ook nog eens ruim drie miljoen Afghanen die binnen het land zelf hun eigen woonplaats zijn ontvlucht. Somalië is berucht als een land waar al lange tijd geen effectieve overheid is, waardoor het land in een status van wetteloosheid verkeert. En in Jemen is al jaren een burgeroorlog gaande, die tot nu toe bijna 400.000 doden heeft gekost. 

Binnen de landen op de lijst met onbereikten zijn het de christenen die het door hun geloof nog veel moeilijker hebben dan de rest van de bevolking. Alle landen in de top-5 van de ranglijst christenvervolging van Open Doors komen ook voor op de ranglijst onbereikten van GlobalRize: Afghanistan, Noord-Korea, Somalië, Libië en Jemen.

Het evangelie voor onbereikte landen
Als er zo weinig christenen in een land zijn, en zij ook nog eens sterk beperkt worden in de mogelijkheden om kerkdiensten te houden, zorgt dat ervoor dat de grote meerderheid van de bevolking zelfs niet de keus heeft om christen te worden. 18 Nederlandse organisaties hebben de coalitie #NoChoice gevormd om hier aandacht voor te vragen. Zij zetten zich in om de onbereikten het evangelie te vertellen. Zo zenden Frontiers, Pioneers en WEC werkers uit naar landen uit de lijst onbereikten. En GlobalRize, Jesus.net en TWR gebruiken media en internet om het evangelie te brengen aan mensen die anders niet of nauwelijks bereikbaar zijn.

* De ranglijst beperkt zich tot landen met meer dan een miljoen inwoners


In 2021 bracht GlobalRize de eerste ranglijst minst bereikten uit. Die ranglijst ging uit van absolute aantallen onbereikten. Hierop stond India op de eerste plaats. Dit jaar wordt vanuit een andere invalshoek gekeken naar minst bereikten, aan de hand van het percentage christenen per land. In een vijfjarige cyclus zal steeds op een andere manier aandacht gevraagd worden voor landen en volken waar de minste mensen bereikt zijn met het evangelie. Hier is onder andere voor gekozen omdat er niet jaarlijks nieuwe betrouwbare gegevens zijn over aantallen christenen per land en bevolkingsgroep. GlobalRize is in verschillende landen betrokken bij het opzetten van nationale databases die onbereikte gebieden zo goed mogelijk in kaart brengen.

Wycliffe start dit jaar met 9 nieuwe bijbelvertalingen in Congo / Directeur Bram van Grootheest vertelt hoe dat in zijn werk gaat

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is dit jaar gestart met zes nieuwe Bijbelvertalingen voor taalgroepen in Congo: zes schriftelijke en drie mondelinge vertalingen starten begin april. De kerken in Congo hebben zes jaar geleden besloten dat ze zich willen inzetten voor honderd nieuwe vertalingen voor Congolese volken. Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe in Nederland, deed er eind december nog een mailtje uit om geld op te halen voor de opstart van deze vertalingen. We belden Bram om er iets meer over te horen.

Bram, hoeveel talen zijn er in Congo, en hoeveel taalgroepen hebben al een eigen Bijbel?

‘Congo is qua oppervlakte zestig keer zo groot als Nederland. Er zijn heel weinig wegen in het land. Dat maakt dat mensen op hun plek blijven en plaatselijke talen blijven bestaan. De meest gangbare talen in Congo – Frans en Swahili – beheersen deze mensen niet of niet voldoende. Er zijn ruim 200 talen in Congo, soms door een miljoen mensen gesproken, soms ook maar door enkele tienduizenden. Er zijn nu 33 complete vertalingen en nog eens 15 talen waarin alleen het Nieuwe Testament beschikbaar is.’

Hoe gaat zo’n vertaling in zijn werk en hoe bepaal je met welke taal je wel of niet aan de slag gaat?

‘De kerken in Congo doen een soort aanvraag voor verschillende taalgroepen waarvan zij denken dat er een vertaling nodig is. Zo droegen zij in 2021 weer 28 nieuwe talen aan. Wij doen dan een vooronderzoek naar die voorgestelde talen, we noemen dat de opstartfase. Voor negen talen is die opstart nu klaar; met die vertalingen kunnen we nu beginnen. Tot voor kort ging het altijd om schriftelijke vertalingen, maar tegenwoordig hebben we ook de mogelijkheid om voor een mondelinge vertaling te kiezen. In dit geval gaat het om drie mondelinge en zes schriftelijke vertalingen. Bij de schriftelijke variant moet de taal eerst op schrift gesteld worden. Dat gebeurt door een team van Wycliffe-medewerkers en andere deskundigen (laatst een aantal mensen van de Universiteit Brussel). In een paar weken zijn zij in staat om dit te doen. Daarna kan de Bijbelvertaling starten. Daarin werken we in Congo intensief samen met Campus pour Christ, de plaatselijke tak van de organisatie die wij wij hier in Nederland als Agapè kennen. Als de vertaling er eenmaal ligt, is het uiteraard ook nodig dat de plaatselijke bevolking leert lezen. Dit gebeurt door onderwijskundigen uit het Wycliffe-team. Zij zijn gespecialiseerd in meertaligheid. We zijn voor dit team trouwens hard op zoek naar nieuwe mensen*.’

Die mondelinge vertalingen zijn dus nog vrij nieuw, hoe bevalt dit?

‘Inderdaad, we doen dit pas een paar jaar. Maar de ervaringen zijn erg goed. Een verteld Bijbelverhaal komt vaak heel dichtbij. In de breedte is er in de afgelopen jaren een enorme opkomst geweest van audioteksten en luisterboeken. Ook het opnemen van teksten en boeken kan nu veel gemakkelijker en voordeliger dan pakweg tien jaar geleden. En is een tekst eenmaal opgenomen, dan kun je het gemakkelijk doorgeven. Bijvoorbeeld via een SD-kaart of gewoon online; mensen hebben alleen nog even een linkje of een QR-code nodig. En ook al leven de volken van Congo soms redelijk geïsoleerd, er is toch altijd wel iemand met een mobiele telefoon. 4G-internet is ook steeds vaker beschikbaar. Daarom kiezen we er regelmatig voor om een luister-Bijbel te maken in plaats van een lees-Bijbel. De missie van Wycliffe is om Gods Woord beschikbaar te stellen aan alle volken. Daarin vinden we een schriftelijke vertaling niet belangrijker of beter dan een audio-vertaling. Ik hoorde pas nog een mooi verhaal over de kracht van Gods Woord in mondelinge vorm. Onze medewerkers in Zuid-Azië testten onlangs hun gesproken vertaling door mensen om hen heen te vragen of ze het verhaal goed begrepen. Dat deden ze om feedback op te krijgen en eventueel verbeteringen toe te passen. In die groep luisteraars kwamen enkele mensen tot bekering. Kort daarna werden zij gedoopt.’

Prachtig, tot slot nog een vraagje: hoe was de respons op je mailtje eind december?

‘We waren aangenaam verrast, inmiddels hebben we in reactie op de mail 15 duizend euro ontvangen. Om een vertaling te kunnen starten hebben we 35.000 euro nodig, dus de ontvangen giften zijn al een mooie bijdrage voor een nieuwe vertaling.


Wil je alsnog bijdragen aan de nieuwe vertalingen voor deze taalgroepen?
Je kunt via deze link gemakkelijk een donatie geven.

*Meer weten over deze functie? Neem vrijblijvend contact op met kantoor van Wycliffe Nederland.

Foto: Pixabay

 

Xplore Mission belegt weer kennismakingsweekend (25-27 maart)

Vier zendingsorganisaties – Mission. Interserve, WEC, OMF en Wycliffe – organiseren al diverse jaren kennismakingactiviteiten onder de naam Xplore Mission. Zo willen ze (vooral jonge) mensen kennis laten maken met zending en hun organisaties. Er wordt jaarlijks een speciale dag (dit jaar op 5 november) en een weekend (van 25 tot 27 maart, thema: The Unfinished Task) georganiseerd en een persoonlijk gesprek behoort ook tot de mogelijkheden.


Beeld: Xplore Mission

Zendingsechtpaar schrikt: ‘Er is een klacht ingediend over jullie club’

Een Nederlandse zendingsechtpaar is via Frontiers actief in een Arabisch land. In dit korte artikeltje vertellen ze iets over hun werk en over een opmerking waarvan ze behoorlijk schrikken…

Nisa
Nisa is de vrouw van een imam uit onze wijk. Haar zonen genieten van de Engelse lessen die we hen geven. Haar familie woont ver weg en ze heeft al veel meegemaakt in haar huwelijksleven. Ze ervaart eenzaamheid in huis, maar voor haar is ons team als een familie waar ze niet meer zonder wil. Regelmatig zitten we als vrouwen bij elkaar en dan praat ze. Over wat ze meegemaakt heeft. Of ze stelt ons vraag na vraag. We proberen zo goed als het gaat antwoord te geven.

Onze shorttermers luisteren met aandacht of ze woorden herkennen die ze al geleerd hebben. Anderen die al wat verder op weg zijn, kunnen reageren, omdat ze begrijpen wat er gezegd wordt. We geven bewust ruimte aan een teamlid dat een verhaal voorbereid heeft of iets wil delen uit haar leven. En zo komen we bij het onderwerp ‘lofprijzing’. We zetten een Arabische vertaling op van het lied ‘Hoe groot zijt Gij’. Met aandacht luistert Nisa. Als het klaar is, vraagt ze: “Wie is dat, mijn Heer, mijn Heil?” De weg ligt open om nogmaals de kern van het Goede Nieuws uit te leggen. Dat we geloven dat Jezus de Verlosser is.

 

‘Slik! Je weet dat een klacht als deze het eind van ons werk kan betekenen.

 

Klacht ingediend
Ze is even stil en zegt dan: “Ik heb net van mijn man gehoord dat er een klacht is ingediend over jullie club. De burgemeester weet ervan en ook de gouverneur is op de hoogte gesteld. De klacht komt van vrouwen en ze zeggen dat jullie ons willen bekeren.” Slik. Dit was iets waar we op voorbereid waren. Waar we het regelmatig over gehad hebben. En waar je toch nooit echt klaar voor bent. Want je weet: een klacht als deze kan het einde van ons werk betekenen. Rustig blijven. Een paar keer diep ademhalen. Nisa ziet dat ik er even van schrik. Ze gaat door met praten: “Laat je niet op de kop zitten. Deze vrouwen hebben niks anders te doen. Ze begrijpen niks van de islam en wat het betekent om onvoorwaardelijk van mensen te houden.”

Nisa geeft niet toe aan de twijfels die ook haar man heeft. En ze laat de mensen praten. Geen haar op haar hoofd die eraan denkt afstand van ons te nemen. Het zijn mensen zoals zij die ons moed geven om door te gaan, ook als het donker is.

Bidden?
Bid voor vrede en bescherming voor dit echtpaar, hun team en bediening en voor Nisa en de andere mensen die open staan voor het Evangelie.

Dit echtpaar is uitgezonden via de zendingsorganisatie Frontiers.
Op hun website lees je meer over hun specifieke missie en aanpak.
Foto: Pixabay

Vanuit ‘Texel in de Stille Oceaan’ het Evangelie brengen aan Noord-Korea (Bekijk video)

TWR maakt al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw radio-programma’s om het Evangelie te vertellen aan iedereen die over een radio beschikt. Hoewel internet de wereld van audio en radio heeft veranderd (en dat geldt ook voor een aardig deel van het werk van TWR) kunnen ook vandaag de dag ouderwetse zendmasten en radiogolven nog steeds het meest doeltreffend zijn. Dat geldt zeker voor Noord-Korea, waar radio een van de weinige mogelijkheden is om iets van het Evangelie te horen te krijgen. TWR heeft een zendstation op het eiland Guam in de Pacific, de Stille Oceaan. Guam is net iets groter dan ons waddeneiland Texel. Er wordt radio gemaakt voor Noord-Korea. Heel soms lukt het om een bericht terug te krijgen uit het gesloten land. In 2018 maakte TWR daar deze video van met enkele ontroerende reacties.

 

 

Wil je meer weten over dit project of financieel bijdragen? 
Je leest er meer over de website van TWR

Leestip: De typische moslim-vrouw bestaat niet

In het westen denken we soms dat een typische moslim zus of zo zal reageren in bepaalde situaties. Maar wie is dat, de typische moslim?

In dit interessante artikel – gepubliceerd op Lausanne.org – stelt onderzoekster Dr. Moyra Dale dat moslim niet bestaat. En dat een stereotype beeld ook niet helpt om mensen echt te begrijpen. Die stereotypering betreft misschien nog wel het meest de moslim vrouwen. Ons beeld gaat vaak niet verder dan ‘gesluierde vrouwen’. In dit artikel focust de schrijfster, die zelf jaren in het Midden-Oosten woonde, daarom op vrouwen. Ze legt uit dat het veel verschil maakt welke stroming van de islam zij aanhangen, tot welke etnische groep zij behoren, of ze arm of rijk geboren zijn, en of ze in de stad wonen of op het platteland.

Niet generaliseren
Niet generaliseren, luidt het advies van Dale. Er zijn bijna een miljard moslimvrouwen op de wereld, je vindt ze overal op aarde. Echt naar hen luisteren, vragen stellen, ontdekken wat hun unieke situatie is. Dat is een goede benadering, vindt de onderzoekster. Zeker als je hen als christen wil laten inzien dat er een God is die hen werkelijk ziet en van hen houdt.

El Roi: God ziet mij
Het delen van bijbelverhalen die kunnen verbinden, is ook een sleutel die Dale toepast in haar contact met moslim vrouwen. Een mooi voorbeeld dat zij gebruikt is het verhaal van Hagar (die een belangrijke rol speelt in de islam, de bedevaart naar Mekka heeft veel met haar reis te maken). In haar nood ervaart Hagar dat God haar ziet, ze is de eerste vrouw die aan God een naam geeft: El Roi. Dat betekent ‘God ziet mij’. Over stereotype beelden heen echt willen zien wie iemand is, dat is eigenlijk ook precies de opdracht die dit artikel je mee wil geven.

Je kunt het hier lezen (in het Engels): Lausanne.org

Foto: Pixabay

16-23 januari: Week van gebed voor eenheid

Tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2022 (16-23 januari) staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Je kunt persoonlijk of samen met anderen meebidden. Een handzaam boekje met Reflecties en gebedspunten leidt je door de gebedsweek heen.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Bekijk de website van De Week voor Gebed