Klooster bij Maastricht weer in gebruik als leefgemeenschap, bijbelschool en kerk

Dicht bij Maastricht gaat vanaf februari een nieuw christelijk initiatief van start: The Abbey. The Abbey is ondergebracht in het voormalige klooster Huize Sint Gerlach. The Abbey biedt plaats aan een leefgemeenschap, Bijbelschool, samenkomsten, retraites, trainingen en conferenties.

‘De leefgemeenschap (community) van Kingdom Lifestyle neemt in The Abbey een centrale plaats in’, zegt Wouter van Twillert, een van de initiatiefnemers. ‘Er is plaats voor 56 bewoners die een kamer huren in The Abbey en dat combineren met studie, werk, een Bijbelschool of stage in The Abbey.’ De bewoners van de leefgemeenschap volgen onder de noemer “Samen Jezus’ Leven Leren Leven” een programma van thema-avonden, prayer & worship, ontmoetingsmomenten en smallgroups.

Bethel
In The Abbey bevinden zich naast woonruimten diverse trainingsruimten,een centrale ontmoetingsruimte, een 24/7 gebedsruimte en de ruimte voor de Bijbelschool van Kingdom Lifestyle. Deze Bijbelschool is gebaseerd op het eerste jaar van de Bethel Bijbelschool uit Amerika. Vanaf april is het ook mogelijk om voor een retraite in The Abbey te verblijven.

Evangelische gemeente
In de kapel van The Abbey zullen diverse trainingen en conferenties plaatsvinden. Het programma daarvoor wordt de komende maanden opgezet. The Abbey wordt ook het thuis van de evangelische gemeente Nieuw Leven Maastricht.

Bron: Wouter van Twillert / Foto: The Abbey / Meer: kingdomlifestyle.nl

Xplore Mission weekend. Wat is jouw rol in zending? (Lees hier de folder)

Van 20 t/m 22 maart is er weer een Xplore Mission Weekend. Het weekend is bedoeld om deelnemers verder te helpen in hun zoektocht naar welke rol voor hen is weggelegd in zending. Hieronder kun je de folder van Xplore Mission doorbladeren (om de folder schermvullend te maken, klik je op het vierkantje rechts onderin):

Foto: Xplore Mission

In dit dorp begonnen de kinderen een kerk

Photo Wall Evelien / ‘In een Afrikaans land waar ik regelmatig kom, bestaat een kerk die een poos geleden is begonnen door kinderen. De volwassenen in het dorp wilden het Evangelie niet aannemen, maar de kinderen wel. Er is nu ook een schooltje en gemeenschapstuin aangelegd. Ook dáár zijn het juist de kinderen die volop aan de slag zijn.’

Bekijk de hele Photo Wall van Evelien

6 vragen aan Boudewijn Schoonhoven, directeur van Cama Zending

‘Het was alsof de hemel een druppel goedheid boven mij losliet

Boudewijn Schoonhoven (47) is directeur van Cama Zending, hij is getrouwd en vader van drie kinderen. In dit interview vertelt Boudewijn over nooit helemaal thuis zijn, over zijn aanraking in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Dordrecht, en over zending, evangelisatie en gerechtigheid: ‘Het draait allemaal om Jezus.’ 

Als zoon van een landbouw-wetenschapper woonde je vanaf je babytijd tot je 15e in Colombia. Hoe heb je dit ervaren?

In Colombia wonen heel vriendelijke mensen en het is er altijd mooi weer. Ik was op zich één van hen en ik sprak Spaans als een echte Colombiaan. Maar toch was en bleef ik ook een buitenstaander. Mensen die in het buitenland gaan wonen – zendingswerkers dus ook – moeten zich daar op instellen: je wordt geaccepteerd en misschien ook geliefd, maar het heeft wel altijd zijn grenzen.

Je bent directeur van een zendingsorganisatie. Wanneer heeft het geloof jou gegrepen?

Ik kwam uit een echt drugs-land. Maar in mijn klas in Colombia gebruikte niemand drugs. Na mijn terugkeer naar Nederland was er maar één kind in mijn klas dat géén drugs gebruikte. En dat was ik niet, helaas. Ik stapte er vol in. Drugs, meisjes, boze geesten. Mijn moeder leerde me: ‘Als je in de problemen komt, moet je naar Jezus toe.’ In die situatie was ik een paar jaar later beland. Ik voelde over mijn leven: als ik nu sterf, ga ik de hel in. Op een zondag liep ik terug naar de kamer in Dordrecht waar ik woonde. Ik zocht een kerk en de eerste die ik vond was de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ik weet niet zo goed meer wat daar gezegd werd, maar ik weet wel dat ik er al snel zat te janken: al mijn eenzaamheid en verdriet kwam er uit. Het was alsof de hemel een druppel goedheid boven mij losliet. Iemand vroeg: Ben je nu bekeerd? Ik zei: Ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik denkt het wel. Er was een kinderliedje van vroeger dat maar bleef klinken in mijn hoofd: Yes, Jesus loves me. Niet veel later zat ik weer eens in de coffeeshop, samen met mijn twee broers. Ik vertelde hen dat ik Jezus had leren kennen. Dat hadden ze niet van mijn verwacht. Vanaf die tijd ging ik stapje voor stapje een pad op van levensheiliging. Mijn broers vonden dat verrasend, maar ook wel prima. Voor mij, niet voor henzelf. Ik leerde toen al snel dat we kunnen getuigen van ons eigen geloof, maar dat we anderen niet kunnen overtuigen. Gelukkig kan ik wel voor hen (blijven) bidden.

Er zijn een hoop zendingsorganisaties. Waarin onderscheidt Cama zich?

Onze core business is gemeentestichting en we zijn echt gericht op de minst bereikte volken, daar gaan we naar toe. We zijn ook een interkerkelijke zendingsorganisatie. Als we in ons werk een nieuwe kerk starten, hoeft dat niet per se een Cama kerk te zijn, maar het is wel handig om weer verder te kunnen groeien.

Een Cama-uitgangspunt is: “All missionary endeavour must come out of the deeper life” Leg dat eens uit.

Het betekent dat alles begint bij Jezus, en dat jouw leven als zendingswerker door hem gevoed wordt. Wij zeggen vaak: The whole Christ, for the whole person, for the whole world. Hoe meer je Jezus leert kennen, hoe belangrijker je zending gaat vinden. Of omgedraaid: als je zending wil doen, dan moet je Jezus echt kennen. 

Gemeentestichting is jullie core business zei je, hoe werkt dat?

Als er geen christen is in een land, sturen we er een zendingswerker heen – vanuit dat land gezien een ‘rare snuiter’. Maar als er dan een lokale kerk is die zelfstandig verder kan, kan de ‘vreemdeling’ naar huis. Een van onze eerste zendelingen in Afrika ontdekte meer dan honderd jaar geleden: Afrika moet bereikt worden door de Afrikanen. Die benadering is voor ons leidend. Wel willen we graag ondersteunen om zo’n lokale kerk echt missionair te laten zijn. Zo steunen we vanuit Nederland een Turkse gemeente die de visie heeft om Turkije te bereiken. Dat is goud waard!

Als jij komende zondag 1 minuut mocht live-streamen in elke Nederlandse kerk, wat zou dan de kern van je boodschap zijn?

Jezus is onze missie. Het Cama-werk begon aan het einde van de 19e eeuw als gevolg van de bediening van de New Yorkse voorganger Albert Simpson. Hij legde veel nadruk op heiliging en genezing. Sommige mensen bleken toen vooral geïnteresseerd te zijn in genezing, en niet zozeer in Jezus Christus. Dan is het oppassen dat genezing geen losstaand product wordt. Vandaag de dag denken we in Nederland over zending vooral in termen van gerechtigheid en noodhulp. Wat we dreigen te missen is: Jezus zélf is onze missie. Echte gerechtigheid krijg je door Jezus. Als je vrede wil brengen, maak dan ruimte voor de shalom van de Vredevorst. En ook bij onze Cama-aanpak geldt: het is niet belangrijk hoeveel kerken er zijn, het is belangrijk dat Jezus steeds zichtbaarder wordt in een land. Het draait allemaal om Jezus.

Meer over Cama Zending: www.camazending.nl

Gestart: Week van Gebed (audio): ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’

*** Meebidden? Dit zijn de locaties? ***

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Dat is het thema van de Week van Gebed 2020 die zondag van start is gegaan. Op veel verschillende locaties in Nederland wordt gebeden voor de eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Jan Willem Janse, projectleider van de Week van Gebed namens Missie Nederland, merkt dat die eenheid tussen christenen toeneemt. “Eenheid zit niet in het eens zijn, maar in het één zijn.”

Bron: GrootNieuwsRadio.nl

PKN komt met missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers

Sinds 10 jaar staat missionair werk hoog op de agenda van de Protestantse Kerk. De organisatie stelt in een persbericht: ‘Steeds duidelijker wordt dat missionair-zijn invloed heeft op het hele kerk-zijn. De tweejarige opleiding ‘missionaire specialisatie’ helpt predikanten en kerkelijk werkers bij de zoektocht naar uw eigen missionaire visie op uw ambt en de kerk.’ 

Thema’s
De opleiding is opgebouwd aan de hand van een zestal hoofdthema’s, waarbij theorie, ervaring opdoen met missionaire initiatieven, en oefenen in de praktijk worden afgewisseld:

  1. Missiologie. Verkennen van het vakgebied, van zendingsgeschiedenis tot hedendaagse kernbegrippen.
  2. Context. Hoe vindt het evangelie een weg in de wereld? Hoe ziet de wereld er om ons heen uit? Hoe kunnen wij daarbij aansluiten?
  3. Leiderschap. Hoe kunt u samen met de kerkenraad leiding geven aan missionair gemeente-zijn?
  4. Communicatie. Hoe kunt u binnen en buiten de kerkmuren (s)preken?
  5. Creativiteit ontwikkelen.
  6. Missionaire spiritualiteit. Uw persoonlijk geloof is de basis voor uw houding in uw werk en waar u zich toe geroepen weet. Op allerlei manieren gaat u verkennen hoe u kunt groeien in ontvankelijkheid en vrijmoedigheid. 

Inschrijving voor de specialisatie is mogelijk tot 1 mei 2020. Meer informatie is te vinden op de website protestantsekerk.nl.

Hermen and Marjolein verlaten Tunesië (video)

Photo Wall Sailing Messengers / In de haven van Sfax (Tunesië) zakt het werktempo wat terug vanwege de ramadan. Maar toch lukt het uiteindelijk om de opgeknapte boot te water te laten en na een half jaar Tunesië te verlaten. Een Belgische vriend en zijn twee kinderen varen een stukje mee. Onderweg kan er nog even gesnorkeld worden.

Bekijk de hele Photo Wall van de Sailing Messengers

Transworldradio werkt al lang niet meer alleen via de radio en verandert naam daarom in TWR

Trans World Radio Nederland heeft voortaan TWR. Die naamswijziging brengt ook een nieuwe huisstijl en website met zich mee.

Meer dan radio
De naamwijziging was nodig, omdat de organisatie minder de nadruk wilde leggen op ‘radio’, aangezien er al jaren ook veel met audiospelers, internet en apps gewerkt wordt. In de meeste andere landen is de naamswijziging naar TWR al eerder doorgevoerd.

Bron van hoop
Het officiële onderkopje van de organisatie is voortaan ‘bron van hoop’. In een persbericht legt de organisatie uit: ‘Deze woorden verwijzen naar de Bijbel. Die bron wil TWR onverminderd bij de mensen thuisbrengen.’

Toelichting huisstijl
Het nieuwe logo is gemaakt door Spankracht Ontwerpers uit Lunteren. In onderstaande graphic vind je een toelichting bij de nieuwe huisstijl.

Nog meer vernieuwing
TWR – dat kantoor houdt op Landgoed Schaffelaar in Barneveld – heeft nog meer vernieuwing in petto. In het even verderop gelegen Poortgebouw (ook op het landgoed) hoopt de zendingsorganisatie later dit jaar een ‘mediabelevingscentrum‘ te openen rondom het thema ‘missie & media’. Doel is om mensen meer bij het wereldwijde werk te betrekken.

www.twr.nl

Eerste dopeling van etnische groep in Tsjaad / Wycliffe-medewerkers vragen gebed

Medewerkers van Wycliffe waren onlangs bij een doopdienst in Tsjaad. Een voorganger bij die gelegenheid eindigde zijn toespraak met de beroemde vraag van de Ethiopische hoogwaardigheidsbekleder uit Handelingen 8: Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Op dat moment kwam een vrouw naar voren en stapte het water in.

De doper vroeg haar:
‘Gelooft u in Jezus met heel uw hart?’
– ‘Ja,’ antwoordde ze.
‘Ben je bereid om aan jezelf te sterven en opgewekt te worden om voor hem te leven?’
– ‘Ja!’
‘Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’

De eerste uit haar etnische groep
Deze vrouw is de eerste dopeling uit haar etnische groep. Deze etnische groepen hebben vaak hun eigen animistische religies. Christen worden én je laten dopen is echt een statement waarin je breekt met de gangbare normen van je omgeving.

Groepje vrouwen
De aanwezige Wycliffe-medewerkers hoorden later dat een groepje vrouwen naar aanleiding van deze gebeurtenissen ook graag christen zou worden. Maar angst voor wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn, houdt hen nog tegen.

Bidden
De zendingswerkers van Wycliffe vragen of je wil bidden voor de dopelingen en zeker ook voor de vrouwen die wel naar Jezus verlangen, maar de stap nog niet durven te zetten.

Tsjaad
Tsjaad is een land in Afrika. Het ligt onder Libië. Het noordelijk deel ligt in de woestijn en de Sahel. Hier is men Arabisch georiënteerd en hangt men qua geloof grotendeels de Islam aan. In het zuidelijk deel wonen veel christenen. Er zijn veel verschillende etnische groepen, met vaak nog hun eigen – veelal animistische – religies. Tsjaad is vernoemd naar een groot meer in het westen van het land dat dezelfde naam draagt. Het woord komt uit de lokale Kunari-taal en betekent: grote hoeveelheid water. De gebeurtenissen hierboven spelen zich af in de regio Guera. Deze regio ligt in het midden van de onderste helft van het land en is een belangrijke landbouw-gebied. De streek produceert vooral katoen, pinda’s en rijst.

Naar Malta, maar eerst de boot fixen in Sfax

Photo Wall Sailing Messengers / In de haven van Sfax (Tunesië) wordt de motor gereviseerd door Muhammed en Achmed. De Messengers zelf storten zich zelf op schuur-en schilderwerkzaamheden. De gastvrije Tunesiërs komen regelmatig een maaltje brengen naar de harde werkers.

Bekijk de hele Photo Wall van de Sailing Messengers