PKN komt met missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers

Sinds 10 jaar staat missionair werk hoog op de agenda van de Protestantse Kerk. De organisatie stelt in een persbericht: ‘Steeds duidelijker wordt dat missionair-zijn invloed heeft op het hele kerk-zijn. De tweejarige opleiding ‘missionaire specialisatie’ helpt predikanten en kerkelijk werkers bij de zoektocht naar uw eigen missionaire visie op uw ambt en de kerk.’ 

Thema’s
De opleiding is opgebouwd aan de hand van een zestal hoofdthema’s, waarbij theorie, ervaring opdoen met missionaire initiatieven, en oefenen in de praktijk worden afgewisseld:

  1. Missiologie. Verkennen van het vakgebied, van zendingsgeschiedenis tot hedendaagse kernbegrippen.
  2. Context. Hoe vindt het evangelie een weg in de wereld? Hoe ziet de wereld er om ons heen uit? Hoe kunnen wij daarbij aansluiten?
  3. Leiderschap. Hoe kunt u samen met de kerkenraad leiding geven aan missionair gemeente-zijn?
  4. Communicatie. Hoe kunt u binnen en buiten de kerkmuren (s)preken?
  5. Creativiteit ontwikkelen.
  6. Missionaire spiritualiteit. Uw persoonlijk geloof is de basis voor uw houding in uw werk en waar u zich toe geroepen weet. Op allerlei manieren gaat u verkennen hoe u kunt groeien in ontvankelijkheid en vrijmoedigheid. 

Inschrijving voor de specialisatie is mogelijk tot 1 mei 2020. Meer informatie is te vinden op de website protestantsekerk.nl.