Wycliffe Bijbelvertalers roept iedereen op om te bidden voor het Bijbelvertaalwerk, juist nu

Foto: Pixabay

Wycliffe Bijbelvertalers roept iedereen op om te (blijven) bidden voor het Bijbelvertaalwerk, juist in deze tijden. Wereldwijd gaan landen op slot en worden allerlei maatregelen genomen die impact hebben op het Bijbelvertaalwerk en de uitgezonden veldmedewerkers. In veel landen is de medische hulp niet zo goed geregeld als in Nederland.

Een aantal gebedspunten:

  • Bid voor veldmedewerkers (en hun gezin) en lokale collega’s wereldwijd. Bid voor wijsheid in het nemen van beslissingen.
  • Bid voor projecten die door het coronavirus stil liggen en voor creatieve oplossingen om het werk (deels) toch door te laten gaan. Gods Woord kent geen grenzen die door mensen zijn gemaakt.
  • Bid voor partnerorganisaties die beslissingen moeten nemen met gevolgen voor vertaalprojecten en ieder die daar aan meewerkt.
  • Dank dat Gods Woord geen grenzen kent.
  • Dank voor de technische mogelijkheden! Werk en diverse vertaalprojecten kunnen doorgaan!

Foto: Pixabay