‘Xplore-mission’ weekend voor toekomstige zendelingen

Photo by Marika Bellavance on Unsplash

‘Xplore Mission’ heet het zendingsweekend dat de vier zendingsorganisaties Interserve, OMF, WEC en Wycliffe Bijbelvertalers organiseren. Het weekend is bedoeld voor geïnteresseerden in (uit)zending en vindt plaats van 22 tot en met 24 maart 2019.

Het thema is dit jaar ‘The unfinished task’, een link naar Gods wereldwijde zendingsopdracht uit Mattheüs 28:19. Nog steeds zijn er anno 2019 mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, ver weg of dichtbij. Deelnemers denken na over hun roeping en verdiepen zich in de missionaire wereld. Het weekend is kleinschalig van opzet met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen de deelnemers en de zendingsorganisaties.

Tijdens het weekend zijn er lezingen, small groups waarin je kan napraten, en ruimte voor ontspanning. Klaas en Dineke zijn hoofdsprekers. Zij hebben acht jaar zendingservaring in Azië. Er is ruimte voor maximaal 35 deelnemers aan het zendingsweekend, dat gehouden wordt in de Cornerstone Bijbelschool in Beugen. Kosten zijn €75 per deelnemer.

Meer informatie en het programma zijn te vinden op www.xploremission.nl. Aanmelden kan ook via deze site.

Foto: marika bellavance – unsplash