GlobalRize

Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van internet. GlobalRize gelooft in de mogelijkheden die internet biedt om het Evangelie te delen. Iedereen kan hieraan meewerken. Gewoon vanuit huis!

TWR

Van grote steden tot afgelegen dorpjes gebruikt God TWR om mensen naar Hem te leiden, en ze zo van twijfel tot de beslissing te brengen discipel van Hem te worden. Dit is een voortgaande, levensveranderende bediening en deze vindt over het geheel van de wereld plaats. Met internationale partners, lokale kerken en andere zendingsorganisaties zorgt TWR voor programma’s, discipelschap trainingen en toegewijde medewerkers om de boodschap van hoop aan individuen en gemeenschappen over de hele wereld te verspreiden. TWR Europa en CAMENA (een regionale afkorting voor de gebieden Centraal Azië, Midden Oosten en Noord Afrika) is een onderdeel van TWR International. Gezamenlijk wordt door middel van massamedia het evangelie in meer dan 240 talen en dialecten en in meer dan 190 landen wereldwijd  verspreid. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te vertellen over Gods gave van eeuwig leven, terwijl we ondertussen zorgen voor discipelschap trainingen. TWR Europe en CAMENA zendt iedere dag bijbelse programma’s uit in meer dan 60 talen en dialecten in heel Europa, inclusief Rusland, en de CAMENA-regio. Lees meer over ons werk…

MAF

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! Waarom zijn de 130 MAF vliegtuigen nodig? MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Waarom kiezen zij voor MAF? ALS ELKE SECONDE TELT Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. SLECHTE WEGEN Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. GROTE AFSTANDEN Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud. TIJDBESPARING 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis. GEVAAR De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

Pioneers Nederland

Pioneers Nederland is een van de twee zendingskantoren van stichting AWZ, onderdeel van de internationale interkerkelijke zendingsorganisatie Pioneers International. Pioneers brengt het evangelie aan de onbereikte volken wereldwijd, aan hen die het minste toegang hebben tot het evangelie. Pioneers heeft 18 zendingskantoren, aanwezig op alle continenten. Momenteel zijn op het zendingsveld werkzaam 379 teams, onder 297 volken, met 227 talen, in 104 landen. Kijk voor uitgebreide informatie op https://www.pioneersnederland.org

OMF Nederland

PIONIEREN Wij zetten ons in om onbereikte bevolkingsgroepen in Oost-Azië te bereiken met het evangelie. Dat doen we op plaatsen waar geen kerk, organisatie of individu aanwezig is om de bevolking te bereiken door een lange termijnaanpak. We doen dit op veel verschillende manieren. Onze zendingswerkers zijn onder andere betrokken bij evangelisatie, gemeentestichting, onderwijs, en op veel plekken ook als beroepskracht. GEMEENTEOPBOUW EN DISCIPELSCHAP Wij ondersteunen kleine lokale kerken in gebieden waar weinig christenen zijn. Wij helpen hen geestelijk te groeien, onder andere door discipelschapstraining en Bijbelstudie. Bovendien motiveren wij hen om het evangelie te verspreiden onder hun eigen bevolking en onder andere bevolkingsgroepen. MOBILISATIE Wij helpen mensen op weg om als zendingswerker naar Oost-Azië te gaan. Daarnaast laten wij christenen en kerken zien hoe zij vanuit Nederland betrokken kunnen zijn bij het zendingswerk in Oost-Azië. OMF begeleidt ook (jonge) mensen in hun vragen over roeping over zending, ongeacht of God hen leidt naar Oost-Azië

Interserve

Geloof gaat over heel je leven. Ervan getuigen dus ook. Met Interserve getuig je van je geloof in Azië en de Arabische wereld door praktisch aan het werk te zijn. Daar leg je de contacten en praat je over je geloof. Interserve vraagt van de zendingswerkers om hun talenten in te zetten om mensen in een andere cultuur te helpen. Zo kan je via een long track (langer dan twee jaar) of via een on track (1-24 maanden) uitgezonden worden naar Azië of de Arabische wereld. Om goed voorbereid op weg volg je verschillende trainingen en cursussen over zendings- en ontwikkelingswerk. De missie van Interserve is om God te verheerlijken en te dienen. Dit uit zich in woord en daad en door samenwerking met lokale kerken.  

WEC - Reaching the Unreached

WEC staat voor Wereld Evangelisatie voor Christus. WEC Nederland is onderdeel van WEC International, een zendingsorganisatie van bijna 2000 werkers uit 90 verschillende landen. Onze focus is het dienen van Jezus door om te zien naar de niet of nauwelijks bereikte volken in deze wereld. Met bewogenheid en met de blijde boodschap van het evangelie. Door gemeenten te stichten en hen te leiden naar geestelijke volwassenheid. Zodat ook zij het evangelie weer verder verspreiden. Onze passie is God liefhebben met hart, ziel, verstand en kracht; precies zoals Jezus ons leerde. Onze missie is de nog niet bereikten met het Evangelie van Christus bereiken; hiervoor faciliteren we het uitzenden van zendelingen door hen te mobiliseren, toe te rusten en te ondersteunen. https://www.youtube.com/watch?v=qYaqAAipGxM

Frontiers

De zendingsorganisatie Frontiers verlangt dat God wordt grootgemaakt door groepen moslims die nu nog nooit van Hem hebben gehoord. Daarbij richt de organisatie zich op die volken en gebieden die het minste toegang hebben tot het evangelie. In de moslimwereld delen de ‘veldwerkers’ het Goede Nieuws van Jezus aan de mensen om hen heen. In Nederland rekruteert, traint en zendt de stichting nieuwe werkers naar moslimwereld. De missie is: “Met liefde en respect nodigen wij alle moslimvolken uit Jezus te volgen.”

Stichting 3xM

De missie van 3xM is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus via TV en sociale media. 3xM richt zich vooral op landen waar het moeilijk is het evangelie te vertellen (10/40 window). Uniek in de aanpak van 3xM is het samenbrengen van kerkleiders, de combinatie van TV programma’s en sociale media. Daarnaast combineert de organisatie sociale problematieken zoals hiv / aids, huiselijk geweld, drugsgebruik en misbruik vrouwen met het evangelie. 3xM wil programma’s (laten) maken die een groot bereik hebben. Via nazorg bieden ze kijkers, luisteraars of website bezoekers hulp aan en helpen hen om Christus te leren kennen.

CAMA Zending

CAMA Zending heeft de missie om zendingswerkers uit te zenden onder de minst bereikte volken. Het doel van zendingswerk is om lokale gemeenten te stichten of ondersteunen. Zowel gemeentewerkers als beroepsprofessionals worden uitgezonden om deze missie te volbrengen. CAMA Zending zendt zendelingen uit in samenwerking met uitzendende gemeenten en kerken in Nederland. Zendingsorganisatie CAMA verwoordt hun missie als volgt: “Wij geloven dat elke persoon de kans moet hebben om Jezus te leren kennen. De grootste nood, armoede, onrecht en vervolging is dat niet iedereen deze kans krijgt. Daarom bouwen wij gemeenten van Jezus-volgers onder de minst bereikte volken.”

Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland zet zich in voor taalanalyse, Bijbelvertaling en alfabetisering met als doel dat mensen wereldwijd toegang krijgen tot de Bijbel in hun eigen taal. Wycliffe draagt daaraan bij met het werven van gebedssteun, financiële middelen en veldwerkers. De missie van de Bijbelvertaal organisatie is: “Onze missie is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Om dit mogelijk te maken betrekt Wycliffe Nederlandse christenen en plaatselijke gemeenten bij het wereldwijde werk. Daarnaast bemiddelen we tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en partnerorganisaties buiten Nederland.”

Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie in beweging voor God! Al ruim vijdtig jaar helpt de organisatie om via kerken de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren. Van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Internationale teams trekken er over land of zee op uit. Het meest bekend in Nederland is OM wellicht door het boekenschip LOGOS HOPE. Er zijn momenteel meer dan 3.000 fulltimers, waaronder circa 155 Nederlanders, aan het werk in meer dan 110 landen. Tijdens vakantieperioden groeit het aantal werkers met een paar duizend jongeren die met onze acties meegaan. Het merendeel van de OM-werkers is afkomstig uit zowel reformatorische als evangelische kerken. Jongeren die voor een half jaar tot twee jaar met OM weg gaan doorlopen het GLOBAL ACTION-trainingsprogramma. Ze doen mee met evangelisatiewerk, hulpverlening en ondersteunende activiteiten en groeien zo in praktisch discipelschap. Anderen worden uitgezonden om op het veld hun beroep uit te oefenen en evangelisatie te doen.