Stichting Encour

Stichting Encour heeft als doelstelling om mensen de Bijbelse principes rondom omgang met werk en geld te onderwijzen, hen deze principes te laten toepassen in hun eigen leven en deze principes door te laten geven aan anderen. Daarom willen wij samen met anderen ontdekken wat de bijbel ons vertelt over de thema’s werk en geld. Ons verlangen is om mensen te ondersteunen in het leven vanuit een relatie met God, gecombineerd met de thema’s ‘werk’ en ‘geld’. Momenteel ligt het zwaartepunt van de activiteiten op het omgaan met geld en bezit. Dit wil Stichting Encour bereiken door financiële discipelen zelf te trainen en hen vervolgens ook zo op te leiden dat zij zelf ook weer andere mensen kunnen trainen.

People International

Wij willen onbereikte volken van Centraal-Azië het evangelie vertellen. Wij zoeken hen op in hun thuisland, maar ook wereldwijd in steden waar veel Centraal-Aziaten verblijven, zoals Londen en Moskou. Daarvoor zetten wij ons in, met geloof, hart en handen! Doe jij met ons mee?

Mercy Ships

Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar draagt Mercy Ships aan bij. Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt ons werk betekenisvol en creëert impact. We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans om hun eigen leven te verrijken door onderdeel te zijn van ons verhaal. Met elkaar geven we nieuwe hoop en toekomstperspectief aan de mensen die we behandelen, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Wij geven geloof, hoop en liefde door.

GlobalRize - zending via internet

Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van internet. GlobalRize gelooft in de ongekende mogelijkheden die internet biedt om het evangelie wereldwijd te delen. Wij verspreiden het evangelie in 30 verschillende talen (dit aantal groeit jaarlijks). Dit doen we door actief te zijn op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter. We bieden online christelijke cursussen met een persoonlijke mentor aan en op onze websites kunnen mensen artikelen lezen over het geloof en levensvragen. Daarnaast is dagelijks een groot team chat-medewerkers actief om in gesprek te gaan met alle mensen die contact met ons opnemen. We werken vanuit de diepe overtuiging dat iedereen Jezus nodig heeft. Daarom zetten onze vrijwilligers zich met hart en ziel in. Iedereen die ons verlangen deelt naar een wereld waar Christus overal bekend wordt gemaakt, kan met ons meedoen. Wij willen wereldwijd levensveranderend bezig zijn en blijven daarbij altijd zoeken naar nieuwe wegen om mensen te bereiken. Iedereen kan hieraan meewerken.    

TWR

Van grote steden tot afgelegen dorpjes gebruikt God TWR om mensen naar Hem te leiden, en ze zo van twijfel tot de beslissing te brengen discipel van Hem te worden. Dit is een voortgaande, levensveranderende bediening en deze vindt over het geheel van de wereld plaats. Met internationale partners, lokale kerken en andere zendingsorganisaties zorgt TWR voor programma’s, discipelschap trainingen en toegewijde medewerkers om de boodschap van hoop aan individuen en gemeenschappen over de hele wereld te verspreiden. TWR Europa en CAMENA (een regionale afkorting voor de gebieden Centraal Azië, Midden Oosten en Noord Afrika) is een onderdeel van TWR International. Gezamenlijk wordt door middel van massamedia het evangelie in meer dan 300 talen en dialecten en in meer dan 190 landen wereldwijd  verspreid. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te vertellen over Gods gave van eeuwig leven, terwijl we ondertussen zorgen voor discipelschap trainingen. TWR Europe en CAMENA zendt iedere dag bijbelse programma’s uit in meer dan 60 talen en dialecten in heel Europa, inclusief Rusland, en de CAMENA-regio. Lees meer over ons werk…

MAF

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! Waarom zijn de 130 MAF vliegtuigen nodig? MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Waarom kiezen zij voor MAF? ALS ELKE SECONDE TELT Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. SLECHTE WEGEN Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. GROTE AFSTANDEN Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud. TIJDBESPARING 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis. GEVAAR De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

Pioneers Nederland

Pioneers Nederland is een van de twee zendingskantoren van stichting AWZ, onderdeel van de internationale interkerkelijke zendingsorganisatie Pioneers International. Pioneers brengt het evangelie aan de onbereikte volken wereldwijd, aan hen die het minste toegang hebben tot het evangelie. Pioneers heeft 18 zendingskantoren, aanwezig op alle continenten. Momenteel zijn op het zendingsveld werkzaam 379 teams, onder 297 volken, met 227 talen, in 104 landen. Kijk voor uitgebreide informatie op https://www.pioneersnederland.org

OMF Nederland

PIONIEREN Wij zetten ons in om onbereikte bevolkingsgroepen in Oost-Azië te bereiken met het evangelie. Dat doen we op plaatsen waar geen kerk, organisatie of individu aanwezig is om de bevolking te bereiken door een lange termijnaanpak. We doen dit op veel verschillende manieren. Onze zendingswerkers zijn onder andere betrokken bij evangelisatie, gemeentestichting, onderwijs, en op veel plekken ook als beroepskracht. GEMEENTEOPBOUW EN DISCIPELSCHAP Wij ondersteunen kleine lokale kerken in gebieden waar weinig christenen zijn. Wij helpen hen geestelijk te groeien, onder andere door discipelschapstraining en Bijbelstudie. Bovendien motiveren wij hen om het evangelie te verspreiden onder hun eigen bevolking en onder andere bevolkingsgroepen. MOBILISATIE Wij helpen mensen op weg om als zendingswerker naar Oost-Azië te gaan. Daarnaast laten wij christenen en kerken zien hoe zij vanuit Nederland betrokken kunnen zijn bij het zendingswerk in Oost-Azië. OMF begeleidt ook (jonge) mensen in hun vragen over roeping over zending, ongeacht of God hen leidt naar Oost-Azië

Interserve

Geloof gaat over heel je leven. Ervan getuigen dus ook. Met Interserve getuig je van je geloof in Azië en de Arabische wereld door praktisch aan het werk te zijn. Daar leg je de contacten en praat je over je geloof. Interserve vraagt van de zendingswerkers om hun talenten in te zetten om mensen in een andere cultuur te helpen. Zo kan je via een long track (langer dan twee jaar) of via een on track (1-24 maanden) uitgezonden worden naar Azië of de Arabische wereld. Om goed voorbereid op weg volg je verschillende trainingen en cursussen over zendings- en ontwikkelingswerk. De missie van Interserve is om God te verheerlijken en te dienen. Dit uit zich in woord en daad en door samenwerking met lokale kerken.

WEC - Reaching the Unreached

WEC staat voor Wereld Evangelisatie voor Christus. WEC Nederland is onderdeel van WEC International, een zendingsorganisatie van bijna 2000 werkers uit 90 verschillende landen. Onze focus is het dienen van Jezus door om te zien naar de niet of nauwelijks bereikte volken in deze wereld. Met bewogenheid en met de blijde boodschap van het evangelie. Door gemeenten te stichten en hen te leiden naar geestelijke volwassenheid. Zodat ook zij het evangelie weer verder verspreiden. Onze passie is God liefhebben met hart, ziel, verstand en kracht; precies zoals Jezus ons leerde. Onze missie is de nog niet bereikten met het Evangelie van Christus bereiken; hiervoor faciliteren we het uitzenden van zendelingen door hen te mobiliseren, toe te rusten en te ondersteunen. https://www.youtube.com/watch?v=qYaqAAipGxM

Frontiers

De zendingsorganisatie Frontiers verlangt dat God wordt grootgemaakt door groepen moslims die nu nog nooit van Hem hebben gehoord. Daarbij richt de organisatie zich op die volken en gebieden die het minste toegang hebben tot het evangelie. In de moslimwereld delen de ‘veldwerkers’ het Goede Nieuws van Jezus aan de mensen om hen heen. In Nederland rekruteert, traint en zendt de stichting nieuwe werkers naar moslimwereld. De missie is: “Met liefde en respect nodigen wij alle moslimvolken uit Jezus te volgen.”

Stichting 3xM

De missie van 3xM is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus via TV en sociale media. 3xM richt zich vooral op landen waar het moeilijk is het evangelie te vertellen (10/40 window). Uniek in de aanpak van 3xM is het samenbrengen van kerkleiders, de combinatie van TV programma’s en sociale media. Daarnaast combineert de organisatie sociale problematieken zoals hiv / aids, huiselijk geweld, drugsgebruik en misbruik vrouwen met het evangelie. 3xM wil programma’s (laten) maken die een groot bereik hebben. Via nazorg bieden ze kijkers, luisteraars of website bezoekers hulp aan en helpen hen om Christus te leren kennen.